20 procent av alla icke-troende britter ber

En av fem vuxna britter som inte säger sig ha någon religiös tro uppger ändå att de ber. Lite mer än 10 procent gör det i tider av kris och svårigheter medan ytterligare 9 procent uppger att de ber ibland. Detta visar en ny brittisk undersökning från en kristen hjälporganisation, vilken refereras i Catholic Herald.

Undersökningen visar vidare att sammantaget drygt hälften av alla vuxna britter ber, vilket inkluderar den dryga tredjedel som ber på en särskild plats avsedd för tillbedjan och den knappa tredjedel som ber just före att de går till sängs eller just efter att de har vaknat. Hälften av dem som ber uppger att Gud verkligen hör dem, medan en fjärdedel svarar att bön får dem att må bättre. Nära tre fjärdedelar säger att de ber för familjen, följda av 41 procent som säger att de ber för att tacka Gud och 40 procent som ber för helande. 24 procent svarar att de ber för globala frågor som fattigdom och naturkatastrofer.

Bönelivet varierar betydligt mellan medlemmar av olika kristna samfund. Bara 42 procent av katolikerna uppger att de ber regelbundet medan 13 procent säger att de aldrig ber överhuvudtaget. Siffrorna är ännu sämre för vissa protestantiska samfund. Bara 23 procent av anglikanerna ber regelbundet och nära en tredjedel av dem ber inte ens i tider av svårigheter. Av reformerta kristna ber 44 procent ibland medan 17 procent ber regelbundet. Kristna i evangelikala och karismatiska protestantiska grupper ber mycket mer regelbundet vilket inkluderar 86 procent ”oberoende” protestanter som ber minst en gång i veckan.

Catholic Herald citerar en man som inte är troende men uppger sig be varje kväll för att han ser det som ett slags ”försäkring” men egentligen inte vet om det är vidskepligt eller riktigt. Trots det ber han alltid Fader vår för att dem han älskar att de ska beskyddas. En annan studie från ett kristet forskningsinstitut fann för några år sedan att en fjärdedel av icke-troende britter ber regelbundet. Men någon förklaring har inte presenterats. Uppgifterna sägs emellertid vara ”fascinerande om än inte oväntade”, enligt en kristen företrädare som också citerats.

Catholic Herald, 2018-01-15