500 års splittring mot sitt slut

I dag, söndag den 2 oktober, publicerar Svenska Dagbladet ett gemensamt uttalande av kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga rådet för kristen enhet, och Martin Junge, Generalsekreterare för Lutherska världsförbundet. Under rubriken 500 års splittring mot sitt slut skriver de i sitt uttalande om de gemensamma ekumeniska initiativen mellan katoliker och lutheraner inför det gemensamma högtidlighållandet av 500-årsminnet av reformationen, som hålls i Malmö / Lund den 31 oktober.

Red. 2016-10-02

http://www.svd.se/500-ars-kyrklig-splittring-gar-mot-sitt-slut/om/debatt