Aftonbladet uppmärksammar påvens kritik av maffian

Erik Melin på Aftonbladet uppmärksammar påven Franciskus senaste utspel mot maffian i Italien. Du kan läsa artikeln här

Påven framförde sina kritiska synpunkter mot maffian under en predikan i Piana di Sibari i Kalabrien under lördagen. Man kan ta del av hans budskap i en predikan på italienska omkring 46 minuter in i gudstjänsten som finns utlagd på YouTube, här.

Red. 2014-06-22

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19096705.ab