Anklagelsepunkter mot kardinal Pell motiverar fortsatt rättegång

Kardinal Georg Pell kommer att ställas inför rätta efter anklagelser om sexuella övergrepp. I dag, tisdag den 1 maj, avgjorde domstolen i Melbourne, Australien, att de anklagelsepunkter som lades fram vid ett förhör i mars månad [se inlägg på Signums hemsida här] är så starka att de motiverar öppnandet av huvudförhandlingar i rättegången.

Enligt uppgift från det katolska ärkestiftet i Melbourne tillbakavisade dock domaren, Belinda Wallington, en serie särskilt tunga anklagelsepunkter mot den förre ärkebiskopen av Melbourne, eftersom de ansågs vara alltför svagt grundade.

Kardinal Pell å sin sida bestrider alla anklagelser. Under tiden då rättegången pågår är han entledigad från sitt uppdrag som Vatikanens ekonomichef. Från och med kommer han heller inte att fira några gudstjänster offentligt, enligt ett uttalande från Vatikanen i dag.

Publiken i rättegångssalen ska ha applåderat när beslutet uttalades, uppger australiska medier. Kardinal Pell ska gentemot borgen ha försatts på fri fot, efter att ha försäkrat att han inte skulle lämna landet.

Kardinal Pell är den hittills i kyrkans hierarki högst uppsatta prästen som har anklagats inför en civil domstol. Han anklagas för gärningar som ska ha begåtts på 1970-talet då han tjänstgjorde som präst i sin hemstad Ballarat.

Kathpress 2018-05-01