Ännu en katolsk präst mördad i Mexiko

Mexiko är ett av de farligaste länderna för katolska präster. Enligt siten La Opiniónpå söndagen uppvisade liket av den saknade 49-årige prästen Miguel Gerardo Flores Hernández spår av misshandel. Ärkesiftet Morielia, som prästen tillhörde, gav uttryck för sitt deltagande med de anhöriga och krävde ett slut på våldet i Mexiko.

Enbart under 2016 har 520 hotelser om mord och våld mot katolska präster registrerats, till övervägande del från drogkarteller. Under de gångna åren har situationen för präster i ökande utsträckning försämrats. Under president Felipe Calderóns ämbetstid (2006–2012) mördades totalt 24 präster.

Sedan början på 2018 har fem präster mördats i Mexico, enligt det katolska multimediacentret CCM.

Kathpress 2018-08-27