Ärkebiskop kräver fredsbevarande trupper till Nineveslätten i Irak

Irakiska biskopar kräver mer hjälp till kristna på Nineveslätten. De klagar även över den stora bristen på säkerhet i de kristna bostadsområdena efter befrielse från IS-milisen, meddelar den internationella katolska hjälporganisationen Kirche in Not under fredagen.

Timothy Mosa Alshamany, syrisk-ortodox ärkebiskop av Antiochia säger enligt Kirche in Not: ”Utan säkerhet och arbetsplatser kommer det inte att finnas kvar några kristna i Irak.” Därför behövs det en internationell fredsstyrka i regionen. ”Vi vill ha en garanti för att vår frihet och säkerhet kommer att försvaras.”

Här ligger ett särskilt ansvar på USA, enligt ärkebiskopen. Det gäller inte enbart rent militärt. USA:s regering har flera gånger tillkännagett att man kommer att skicka ekonomiskt bistånd direkt till de kristna i Irak. Hittills har dessa medel fördelats från Förenta nationerna. Men ingenting har hänt, enligt Alshamany, ”Vi hör en massa prat från president Trump. Vi vill äntligen se att orden följs av handling.”

Den kaldeisk-katolske ärkebiskopen av Erbil, Bashar Warda, förklarar vidare att man inte får låta någon tid gå förlorad i återuppbyggandet: ”Om de kristna inte snarast kan komma tillbaka, utvandrar de.” Wardas ärkestift har enligt Kirche in Not tagit emot majoriteten av de kristna som fördrivits från Nineveslätten. Warda tillägger att det är viktigt att upprätthålla en kristen närvaro i Mellanöstern: ”Hela regionen skakas av våld, korruption och politisk instabilitet. Endast de kristna kan bära budskapet om försoning och fiendekärlek till Mellanöstern.”

Den 6 augusti 2014 erövrade enheter inom IS de kristna byarna på Nineveslätten nära storstaden Mosul. Cirka 120 000 kristna tvingades att fly. För två år sedan trängdes IS tillbaka. Kirche in Not ger enligt egna uppgifter tillsammans med lokala kyrkor ett kraftigt stöd för återuppbyggnaden.

Kathpress 2018-10-08