All posts by ADM

Påven Franciskus: Kristna kan inte vara antisemiter

Påven talade i dag till en  delegation på 30 personer från International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC) som samlats för en privat audiens. IJCIC vill utveckla relationen med Påvliga kommissionen för religiösa förbindelser med judarna, den ortodoxa kyrkan, World…

Amerikansk feministteolog prisad

Det katolska Theological Society of America har gett sin högsta utmärkelse, John Courtney Murray Award, till syster Anne Patrick, professor emeritus vid Minnesotas Carleton College. Priset, som delas ut årligen, tilldelas en medlem som under sitt yrkesverksamma liv uppnått framstående…

Vapenamnesti i kyrkan

Den 9 juni påbörjade ärkestiftet Mexico City en vapenamnesti – det vill säga att man kan lämna in olagliga vapen till polisen utan att straffas – i Metropolitan katedralens atrium. Den fem dagar långa amnestin är det senaste initiativet i regeringens kampanj ”Frivillig…

Påven välkomnar påven emeritus hem

I linje med sitt eget personliga sätt, lämnade påven Franciskus formaliteterna av en välkomstceremoni till Vatikanens dignitärer, som inväntade ankomsten av påve emeritus vid Vatikanen helikopterplatta. På plats fanns kardinalerna Bertello, Bertone och Sodano samt några biskopar. Påven Franciskus inväntade sin…

De två kidnappade ortodoxa ärkebiskoparna har släppts

De två ortodoxa ärkebiskoparna som kidnappades av rebeller i Syrien har släppts fria. Båda har återvänt till staden Aleppo, sade den grekisk-ortodoxa biskopen, Tony Yazigi, i går kväll. Den syrisk-ortodoxa ärkebiskopen Mar Gregorios Yohanna Ibrahim [till höger] och den grekisk-ortodoxa…

Präster utvisade från Sudan

Sudans säkerhetsstyrka utvisade generalsekreteraren i Sudans katolska biskopskonferens och två ordensbröder. Fader Santino Morokomomo Maurino berättade för Sudans Catholic Radio Network efter ankomsten till Juba från Khartoum den 12 april att säkerhetsmän beordrade honom att lämna landet med hemliga skäl….