All posts by FHE

Ny uppslagsbok med kristna misstag om judendomen

Under titeln Från Abba till Guds vrede. Att klara upp misstag – att förstå judendomen (Von Abba bis Zorn Gottes. Irrtümer aufklären – das Judentum verstehen) har samtalsgruppen ”Judar och kristna” vid de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) framlagt en handbok. Det…

Hur en ignatiansk reträtt kan förändra din hjärna

Ignatianska andliga reträtter ser ut att orsaka ”märkbara förändringar” i hjärnan. Detta enligt en grupp amerikanska forskare vid Institutet för integrativ hälsa vid Thomas Jefferson-universitetet i Philadelphia, vilken har studerat hjärnans respons hos deltagare vid en ignatiansk reträtt och nu…

Påven manar till kamp mot populismen i Europa

Påven Franciskus har uppmanat stats- och regeringscheferna i den Europeiska unionen att bekämpa populismen i Europa. Dessa rörelser är ”frukter av egoism” och ”saknar förmåga att inse hur inskränkta de egna tankarna är”, sade påven vid ett möte i Vatikanen…

Jerusalem: Jesu grav restaurerad

För kyrkorna i Jerusalem symboliserar restaurationen av Jesu grav i Gravkyrkan broderskap och samarbete. En ekumenisk ceremoni den 22 mars markerade öppnandet av den nu restaurerade gravbyggnaden i Gravkyrkan. Representanter för franciskanorden, den grekisk-ortodoxa och den armeniska kyrkan höll tal,…

Torgny Lindgren har avlidit

av JOHN SJÖGREN På torsdagskvällen kom det sorgliga beskedet att Torgny Lindgren gått bort, 78 år gammal. Lindgren var utan tvekan en av våra allra största romanförfattare och prosaister. Han debuterade dock med en diktsamling, Plåtsax, hjärtats instrument, redan 1965….

Protestantisk uppskattning för ordenslivet ökar

Under senare tid uppskattas ordenslivet allt mera i de protestantiska kyrkorna. Det har visat sig vid en gemensam ”försoningsgudstjänst” till minne av reformationen för 500 år sedan, till vilken inbjudits av Tysklands ordenskonferens (DOK) och kristna från evangeliska kommuniteter. Den…

Marie Collins kräver svar av kardinal Müller

Irländskan Marie Collins, som själv har utsatts för sexuella övergrepp, har krävt svar av kuriekardinalen Gerhard Ludwig Müller i Vatikanen på några frågor angående skydd av barn. I ett öppet brev som den amerikanska webportalen National Catholic Reporter offentliggjorde på…