All posts by FHE

Ett slags tillflykt

Irakiska kristna flydde från sina hemländer i Mosul och Nineve i fruktan för den islamiska staten. En tidigare diplomat, som har besökt deras olika flyktingläger i Kurdistan, beskriver här varför han tror att de ännu har en möjlighet att överleva….

Biskop i Paraguay avsatt av Vatikanen

Enligt Vatikanradion har påven Franciskus avsatt biskopen i Ciudad del Este, Rogelio Ricardo Livieres Plano [bilden], och utnämnt Ricardo Jorge Valenzuela Ríos, biskop i Villarrica del Espíritu Santo, till apostolisk administrator. Av uttalandet, som offentliggjordes den 25 september, framgår att…

Ny bok om John Henry Newman

RECENSION av William Oddie, Catholic Herald Ian Ker: Newman on Vatican II, Oxford University Press, Oxford, 2014. Kardinal Newman en säker guide i livet efter Andra Vatikankonciliet John Henry Newman var som teolog ingen systematiker, utan betraktade sig som en…

Dagens citat om historisk matematik

”Det går inte att komma undan att det är märkligt att en kyrka som är knappt 500 år gammal firar både 850- och 1000-årsjubileum.” Så kommenterar Patrik Öbrink en av replikerna i debatten i tidningen Dagen apropå Svenska kyrkans 850-årsjubileum…