All posts by FHE

Guds namn är ”fred”

Som en avslutning på ett tredagars möte om fred i Assisi, arrangerat av lekmannarörelsen Sant’Egidio, kungjorde påven Franciskus, den ekumeniske patriarken Bartholomaios I och andra representanter för världsreligionerna följande budskap om fred: ”Vi, kvinnor och män ur olika religioner, har…

Evangelikala kristna tar över i Centralamerika

Den katolska kyrkan förlorar ytterligare mark i Centralamerika. Enligt en rapport från Spanska institutet för strategiska studier (IEEE) har andelen katoliker i Nicaragua sjunkit från 77 till 47 procent under perioden 1995–2013. En tydlig tillbakagång har också noterats i Honduras…

Ulla Gudmundson i SvD om reformationen

Skribenten och tidigare Sveriges ambassadör vid Heliga stolen, Ulla Gudmundson, har en understreckare i dagens Svenska Dagbladet om en nyutkommen antologi om reformationen. Läs hennes artikel med rubriken ”När Sverige trängde bort sin katolicism” via denna länk Artikeln behandlar antologin…

Ny lag underlättar kyrkbyggen i Egypten

Den koptiska katolska kyrkan välkomnar en ny egyptisk lag som främjar byggandet av kristna kyrkor i landet. Den 30 augusti antogs lagen av det egyptiska parlamentet. Den slår fast den kristna minoritetens rätt att bygga och renovera kyrkor i det…