All posts by FHE

Rekordår för pilgrimer till Heliga landet

Under år 2019 reste ett rekordstort antal katolska pilgrimer från hela världen till Heliga landet. Franciskanernas kontor för pilgrimsbesök där registrerade enligt nyligen offentliggjord statistik, att omkring 630 000 pilgrimer besökte landet i fjol, ingående i omkring 13 000 grupper av katolska…

Antalet katoliker i Sydkorea ökar

Antalet katoliker i Sydkorea har stigit avsevärt under de senaste 20 åren. Från år 1999 till år 2018 ökade antalet koreanska katoliker mellan från 3,9 till 5,8 miljoner. Detta enligt uppgifter från det Koreanska katolska pastoralinstitutet. Det betyder en ökning…

Påven utser kvinna till hög diplomatisk tjänst

Påven Franciskus har krossat glastaket genom att utse den första kvinnliga chefen vid Heliga stolens statssekretariat rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet genom Christopher Lamb. Dr Francesca Di Giovanni kommer att ha en senior diplomatroll som ny avdelningschef för utrikesavdelningen…

Katolsk kritik mot nya spanska regeringen

Företrädare för Katolska kyrkan i Spanien har uttryckt oro för landets framtid efter att den nytillträdda regeringen har utlovat legalisering av eutanasi, inskränkningar av religionsundervisningen i skolan och expropriering av viss kyrklig egendom. I ett herdabrev talar kardinal Antonio Canizares…

Anselm Grün 75 år

Benediktinpatern Anselm Grün i klostret Schwarzach i Tyskland fyller 75 år den 14 januari. Han anses vara Tysklands mest kände munk och en av de mest framgångsrika författarna av kristen litteratur. Enligt uppgifter från Grün själv har hans verk tryckts…

Fynd av en 2000 år gammal marknadsplats i Jerusalem

I Jerusalem har arkeologer funnit vad man tror är lämningarna av en 2000 år gammal marknadsplats längs pilgrimsvägen mellan den så kallade Davids stad och Tempelberget. Fynden omfattade bland annat ett sällsynt bord för måttbestämningar liksom vikter av sten, detta…

Kina förbereder nya inskränkningar av religionsfriheten

Kina kommer att införa nya restriktioner mot religiösa grupper, organisationer, möten och andra relaterade företeelser från och med den 1 februari. Detta meddelade landets statskontrollerade medier just före nyår, efter att myndigheterna ånyo hade agerat mot det katolska ärkestiftet i…

Påvlig statistik för år 2019

År 2019 var något av ett rekordår när det gällde påvliga utlandsresor, enligt källor i Vatikanen. Kyrkans överhuvud avverkade sju utlandsresor och besökte därvid elva länder på fyra kontinenter, enligt Sergio Centofanti till Vatican News vid årets slut. Tidningen Osservatore…

Katolska ungdomsåret i Pakistan

Den katolske kardinalen Joseph Coutts, som är ärkebiskop i Karachi, förklarade offentligt starten av ungdomsåret i hela Pakistan under 2020. Vid invigningsceremonin uppmanade han ungdomarna att ta till sig helgonen, som modeller och exemplar i sina liv. Helgonen kan vara…