All posts by FHE

Botgöring i Tyskland inför reformationsminnet 2017

Inför reformationsminnet 2017 skall kyrkorna påminna om de sår som de tillfogat varandra. Därför skall det i de katolska stiften och i de evangeliska landskyrkornas på kvällen den andra söndagen i fastan hållas ekumeniska gudstjänster, enligt vad den evangeliske biskopen…

Guidad tur för hemlösa i Sixtinska kapellet

Påven Franciskus besökte i torsdags 150 av Roms hemlösa som hade samlats i Sixtinska kapellet i samband med att de bjöds på middag och en privat visning av Vatikanen. ”Välkomna. Detta är allas hus och ert hus. Dörrarna är alltid…

Tranströmer i Signums artikelarkiv

Tomas Tranströmer har avlidit. Må han vila i frid. Signum har genom åren publicerat flera artiklar om hans författarskap. De kan läsas genom att klicka på respektive länk nedan: Carl Otto Werkelid, ”Två hedersdoktorat till Tomas Tranströmer”, Signum nr 6/2014…

Kardinalsdebatten inför synoden går vidare

Kardinal Gerhard Müller, prefekt för Troskongregationen i Vatikanen, har sagt till en fransk tidskrift att den katolska läran eller tillämpningen av den i frågor om äktenskap och familj inte är upp till de nationella biskopskonferenserna att avgöra: ”Det är en…

Påvens miljöencyklika på gång

Under innevarande vecka kommer påven Franciskus att fullborda det sista utkastet till en encyklika om miljö, som är planerad att offentliggöras till sommaren, enligt ställföreträdande presschefen, fader Ciro Benedetti i ett uttalande på måndagen. [Bilden: påven Franciskus håller ett anförande…

Kränkt av sanningen?

av MIKAEL SCHINK Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss skriver på DN Debatt (22/3, länk här) att den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund. Deras grundtanke är väl värd att uppmärksamma och lovorda. Ingen vill väl…

Spanien och Rom firar Teresa av Ávila 500 år

Lördagen den 28 mars firar kyrkan 500-årsdagen av kyrkoläraren Teresa av Ávilas födelse (1515–1582). Minnesåret påbörjades redan i oktober och talrika specialutställningar har redan öppnats, det senast i måndags med en dubbelutställning med 200 porträtt av Teresa gjorda av kända…

SvD: Maj-Britt Andersson om Caravaggio

Konstvetaren Maj-Britt Andersson har en understreckare i Svenska Dagbladet i dag om den italienske målaren Caravaggio. Artikeln finns via denna länk här Målningen ”Pojke som skalar frukt” tillskrivs Caravaggio. Signum har publicerat två artiklar av Maj-Britt Andersson om Caravaggio. Dels…