All posts by FHE

Offentliga gudstjänster i Italien i slutet av maj

Som ett led av uppluckringen av coronautegångsförbudet kommer i Italien återigen offentliga gudstjänsten att kunna firas, antingen från den 24 eller den 31 maj, beroende på pandemikurvans utveckling. Som APA [en österrikisk nyhetsbyrå, övers. anm.] har berättat, ökade Italiens biskopskonferens…

Katolska biskopar i USA tillfrågas om att öppna samhället

Den amerikanska regeringen har tillfrågat fyra katolska biskopar som nyss har återinfört offentliga mässor i sina stift, om riktlinjerna för ett kommande öppnande av ekonomi och samhälle i USA i kölvattnet till corona-pandemin. Enligt källor som refereras av den engelskspråkiga…

Katolsk kvinnoförening varnar för hungersnöd i Indien

Världens största lockdown i Indien berör för närvarande ungefär 1,3 miljarder människor. Den indiska regeringens stränga anti-corona-åtgärder kan nu ändå utlösa hungersnöd bland den redan fattiga befolkningen, varnar Eva Wallensteiner, Indienexpert och projekthandläggare i Österrikes katolska kvinnoförening (Kfbö, Die Katholische…

Stora utmaningar i Indien under pandemin

Indien kommer sannolikt att förlänga landets nedstängning som pågått i 40 dagar. Nedstängningen har hittills visat sig effektiv i kampen mot coronaviruset, men en förlängning kan öka fattigdom och hunger bland miljontals invånare. Flera indiska delstaters ledare yrkar på en…

Kyrkan i Latinamerika kämpar mot corona

Caritas i Argentina arbetar för högtryck med att öka sina ansträngningar att dela ut livsmedel till den fattigare delen av befolkningen. ”På senare tid har vi med 50 procent behövt öka den mängd livsmedel som vi delar i våra stödcentrum…

Europeiska biskopar kräver solidaritet

Biskopskommissionen i EU, COMECE, har varnat för ett avsteg från europeiska värderingar under tiden för coronapandemin. EU förefaller vara lamslaget och medlemsstaterna ser till sina nationella intressen, är den kritik som ordföranden för COMECE, kardinal Jean-Claude Hollerich framför i senaste…