All posts by John Sjögren

Påven Franciskus besöker Thailand och Japan

Mellan den 20 och 26 november kommer påven Franciskus besöka Thailand och Japan. Biskoparna av Thailand har för besöket satt som rubrik: ”Kristi lärjungar … Missionerande lärjungar”. Besöket kommer att uppmärksamma ett antal årsdagar, bland annat att det i år…