All posts by PL

Vatikanen organiserar konferens om prenatal diagnostik

Från och med torsdag kommer en internationell konferens i Vatikanen att diskutera risker och möjligheter med prenatal diagnostik. Enligt programmet, som offentliggjordes under måndagen, kommer det att handla om medicinska diagnos- och terapitekniker, etiska frågor och den psykologiska uppföljningen av…

Arkens grundare Jean Vanier har avlidit

”Till slut säger man ofta att jag är grundaren, men jag är bara den som anlände först!” I dag, den 7 maj avled grundaren av l’Arche (Arken) i en ålder av 90 år. Han hade under några dagar fått palliativ…

Påven uppmanar till ”aktiv fred” i Bulgarien

Som avslutning på sitt tvådagarsbesök i Bulgarien deltog påven Franciskus tillsammans med företrädare för andra konfessioner och religioner i en gemensam fredsbön. På Självständighetstorget i Sofias innerstad uppmanade han under måndagskvällen till en ”aktiv fred” mot egoism och likgiltighet. Företrädare…

Påven firade mässa i centrum av Bulgariens huvudstad

Påven Franciskus firade i söndags en mässa i Bulgariens huvudstad Sofia. Vid gudstjänsten på Prinz-Alexander-Platz, i närheten av presidentpalatset, deltog mer än 12 000 troende – nästan en femtedel av Bulgariens katoliker. På morgonen hade Franciskus inlett sitt tvådagarsbesök i Bulgarien…

Påven uppmanar till långsiktiga åtgärder för världshaven

Påven Franciskus uppmanar till ett långsiktigt handlande, som sträcker sig över flera generationer, när det gäller skyddet av världshaven. Ansträngningarna för att skydda skapelsen måste sätta dagens unga människors behov, men också framtida generationers, i centrum, skriver han i en…