All posts by Magdalena Dahlborg

Kristna i gemensam bön på Marie bebådelsedag

Under Angelusbönen på söndagen riktade sig påven till alla kristna med en uppmaning till gemensam bön på onsdagen, Jungfru Marie bebådelsedag. Klockan 12 italiensk tid (och svensk), eller klockan 12 lokal tid över världen ber kristna tillsammans Fader vår. Han…

Oväntad inblick i pågående reformarbete

I ett överraskande drag meddelade i fredags Vatikanens informationsavdelning inrättandet av ett nytt ”generaldirektariat för personal”, alltså en HR-avdelning, som en del av statssekretariatet. Den nya avdelningen beskrevs som ”ett mycket viktigt steg på påven Franciskus reformväg”. Avdelningen sades ha…

En ordförande i tiden

Under pågående synodal process, och under en omvälvande och svår tid för katolska kyrkan i Tyskland, meddelade kardinal Reinhard Marx överraskande i februari att han inte tänkte ställa upp till omval som ordförande för den tyska biskopskonferensen. I hans ställe…

Nordiska biskopar: Vi är en enda Guds mänsklighet

I början av mars träffades nordens lutherska och katolska ledande biskopar i Köpenhamn för gemensamma överläggningar kring aktuella frågor. I samband med detta formulerades ett uttalande med anledning av den pågående mottagningskrisen i Europa, men också Coronavirusets framfart. Biskoparna citerar…

Caritas tacklar corona med allvar och humor

Medan städer i norra Italien stänger och europeiska myndigheter oroligt följer coronavirusets (covid-19) spridning, fortsätter Caritas sin flyktinghjälp som vanligt om än med ett öga på nyhetsrapporteringen. Omkring 200 personer i Italien har bekräftats vara smittade med covid-19, och tio…

Barnskyddsombudet efterfrågar mer samarbete

Barnskyddsombudet i Stockholms katolska stift, diakon Björn Håkonsson, har i dag, måndag den 20 januari, publicerat sin årsrapport för 2019 på stiftets hemsida. Årsrapporten går igenom bakgrunden till skyddsombudets arbete, situationen i dag och skyddsombudets önskemål för framtiden. Notabelt i…

Fredrik Svenaeus om det naturliga

RECENSION av SVANTE NORDIN Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, ifrågasätter den strävan bort från det kroppsliga som han identifierar inom såväl de idéer som sammanfattas under paraplyet ”queerteori” som inom transhumanismen och vårt stadigt…