All posts by Magdalena Dahlborg

Kärlekens föda

Ett besök i Medjugorje för nästan 40 år sedan förändrade Magnus MacFarlane-Barrows liv. Han var fjorton år, och hans föräldrar inspirerades att göra om familjens hotell i Dalmally till ett reträttcenter. Tiotalet år senare började han själv köra förnödenheter till…

Påven: var och en av oss kan spela en viktig roll

Inom ramen för kortföreläsningsplattformen TED:s (Technology, Entertainment, Design) klimatsatsning Countdown höll påven Franciskus sitt andra ”TED-talk”. Liksom det föregående, publicerat 2017, fokuserade påven sambandet mellan god vård av skapelsen och mänsklig utveckling. Tillsammans med en rad andra mer eller mindre…

Signum nr 7/2020 snart på väg

Nu är årets sjunde Signum på tryckeriet och snart på väg till prenumeranterna. Naturligtvis nämns såväl Vatikanens avtal med Kina som den nya påvliga encyklikan och även den viktiga polska fackföreningsrörelsen Solidarnosc, som grundades för 40 år sedan. En omfattande…

Vatikanen svindlad, säger ekonomisekretariatets prefekt

Vatikanen har inte bara fått dåliga råd, utan också blivit svindlad. Det konstaterade jesuitpater Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt för Vatikanens ekonomisekretariat, den 1 oktober i samband med att Vatikanen för första gången på flera år presenterat en detaljerad budget….

Ingen människa är ovårdbar

I ljuset av pågående diskussioner om eutanasi i stora delar av västvärlden, har Troskongregationen publicerat brevet ”Samaritanus bonus”, som ger en holistisk syn på vård, i synnerhet i livets slutskede. Brevet understryker vikten av medvandrande när en människa närmar sig…

Personen är utbildningens centrum

Dialog och utbyte mellan lärare och elever är essentiella för läroprocessen. Det skriver Utbildningskongregationen i ett brev som publicerades på torsdagen den 10 september, rapporterar Vatican News. Brevet är adresserat till katolska skolor, universitet och utbildningsinstitutioner runt om i världen….

Signum 6 2020 snart i brevlådan

Nu är årets sjätte Signum på väg till prenumeranterna, naturligtvis med viss pandemiprägel, men även Platonov, Ulf Lundell och en välmatad recensionsavdelning. Handeln med lätta vapen är stadigt på den politiska dagordningen, och de lätta vapnen orsakar död och skador över…