All posts by UJ

Familjesynodens slutdokument offentliggjort

Den särskilda biskopssynoden om familjen avslutas i dag, söndag den 19 oktober, i Rom med en mässa där den förre påven Paulus VI saligförklaras. I går kväll röstade synoddeltagarna (nästan 200 biskopar, plus ett antal särskilt utsedda delegater, däribland tretton…

Hade Moder Teresa fått fredspriset i dag?

Svenska Dagbladet har på sin hemsida publicerat en läsvärd debattartikel av Stefan Gustavsson och Thomas Idergard apropå en inställd prisutdelning vid Uppsala universitet. Man hittar den här under rubriken ”Hade Moder Teresa fått fredspriset idag?” Red. 2014-10-16 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hade-moder-teresa-fatt-fredspriset-i-dag_4015743.svd  http://www.dagen.se/s%C3%A5-fick-rfsu-drottningen-att-avst%C3%A5-fr%C3%A5n-m%C3%A4nniskor%C3%A4ttspris-1.274735 http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/10/15/Roland-Poirier-Martinsson-Reaktionerna-ar-konstiga/

Familjesynoden prövar nya tankesätt

Den i Rom just nu pågående biskopssynoden har uppenbarligen lett fram till mycket öppna diskussioner kring flera av de mest kontroversiella punkterna när det gäller synen på äktenskap och familj inom kyrkan. I dag, måndag den 13 oktober, presenterade synodens…

Två hedersdoktorat till Tomas Tranströmer

av CARL OTTO WERKELID All världens litterära utmärkelser har under flera decennier nu regnat över poeten Tomas Tranströmer. Sent omsider, och – så skulle man kunna tolka det – på poesiläsarnas outtröttliga begäran, tillerkändes han också Nobelpriset i litteratur. Året…

Attefall om samfundens betydelse

I en läsvärd debattartikel på DN Debatt skriver civilminister Stefan Attefall om hur olika religiösa samfund på olika sätt kan spela en viktig roll i det svenska samhället. Artikeln kan man läsa via denna länk: http://www.dn.se/debatt/en-rad-samfund-kan-vara-inflytelserika-debattorer/ Red. 2014-09-11

Jesuitredaktör till familjesynoden

Som Signum tidigare har informerat om kommer det att äga rum en extrainkallad biskopssynod i Rom den 5–19 ok­tober på temat ”De pasto­rala utmaningarna för familjen inom ramen för evangelisering”. Biskopar från de olika biskopskonferenserna världen över kommer samlas då…

Alf Härdelin avliden

Alf Härdelin, professor i teologi, avled i Uppsala den 4 augusti. Han föddes 1927 och växte upp i en prästfamilj i Hälsingland. År 1954 blev han prästvigd i Svenska kyrkan, som han tillhörde fram till sin konversion till den katolska…