All posts by UJ

I vetandets gränsmarker

Anders Jeffner, professor emeritus i livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, har nyligen utkommit med boken I vetandets gränsmarker (Fri Tanke Förlag). I boken diskuterar han olika aspekter av förhållandet mellan religion och vetande, i synnerhet frågan om teologins vetenskaplighet. S:ta Katharinastiftelsen…

Begravningsmässa för Moder Birgitta

Begravningsmässan för Moder Birgitta Mariadotter OSB, som avled söndagen den 19 februari i en ålder av 83 år, firades i dag, tisdagen den 7 mars, i kyrkan i Heliga Hjärtas kloster vid Omberg. Det blev en mycket vackert gestaltad liturgi…

Förföljda kristna i Irak

I går, söndag den 5 mars, skrev Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén på DN Debatt om de kristna minoriteternas situation i Irak. Tillsammans med kyrkoledare från olika länder besökte hon i slutet av januari Irak, och i sin artikel återger…

Peter Sandberg doktor i teologi

 Peter Sandberg, radiojournalist och producent på Sveriges Radio, har promoverats till hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Många av Signums läsare känner säkerligen igen honom som programledare i Teologiska rummet, Filosofiska rummet och Människor och tro i Sveriges Radios P1….

Påven Franciskus på Utrikesmagasinet

I samband med sitt besök i Sverige kring månadsskiftet oktober/november har påven Franciskus varit föremål för stor massmedial uppmärksamhet och många har försökt att beskriva vem han är och hur han tänker. Ulla Gudmundson, tidigare Sveriges ambassadör vid Heliga stolen,…