All posts by UJ

Caritas: mer än 100 miljoner förföljda kristna

Enligt en rapport från den italienska grenen av Caritas är mer än 100 miljoner kristna utsatta för diskriminering, förföljelse och våld av totalitära regimer eller andra religioner. Enbart i Nordkorea sitter mellan 50 000 och 70 000 kristna i fångläger. Mellan november…

Padre Pios reliker ställs ut i Peterskyrkan

Det italienska helgonet Padre Pios (1887–1968) reliker kommer askonsdagen 2016 att föras till Peterskyrkan i Rom från San Giovanni Rotondo i södra Italien. På uttrycklig önskan av påven Franciskus skall kistan av glas med de jordiska kvarlevorna av kapucinermunken utställas…

Klimatet, en fråga om liv och död

För människor i världens fattigaste regioner är de pågående internationella förhandlingarna om ett avtal till skydd för klimatet en fråga ”om liv och död”. Detta påpekades av Guy Aurenche, presidenten i den franska ”Katolska kommittén mot hunger och för utveckling”…

Newman i Almedalen i Jönköpings Posten

Ledarredaktionen på Jönköpings Posten tar Newmaninstitutets seminarium ”Får en kristen ta plats i svensk samhällsdebatt?” som utgångspunkt för en krönika av Lars Anders Johansson under rubriken ”Olika måttstockar för kristendom och islam”. Läs krönikan via denna länk. Signums egen artikel,…