All posts by UJ

Padre Pios reliker ställs ut i Peterskyrkan

Det italienska helgonet Padre Pios (1887-1968) reliker kommer askonsdagen 2016 att föras till Peterskyrkan l Rom från San Giovanni Rotondo i södra Italien. På uttrycklig önskan av påven Franciskus skall kistan av glas med de jordiska kvarlevorna av kapucinermunken utställas…

Klimatet, en fråga om liv och död

För människor i världens fattigaste regioner är de pågående internationella förhandlingarna om ett avtal till skydd för klimatet en fråga ”om liv och död”. Detta påpekades av Guy Aurenche, presidenten i den franska ”Katolska kommittén mot hunger och för utveckling”…

Newman i Almedalen i Jönköpings Posten

Ledarredaktionen på Jönköpings Posten tar Newmaninstitutets seminarium ”Får en kristen ta plats i svensk samhällsdebatt?” som utgångspunkt för en krönika av Lars Anders Johansson under rubriken ”Olika måttstockar för kristendom och islam”. Läs krönikan via denna länk. Signums egen artikel,…

Signum nr 4 utkommer den 22 juni

Enligt utgivningsplanen skulle årets fjärde nummer av Signum ha utkommit i dag, fredag den 12 juni. Men eftersom det visade sig att viktiga delar av det redaktionella materialet inte kunde bli klart förrän alldeles nyligen, har vi beslutat att denna…

Årets Signum nr 3 är här

I dag, fredag den 8 maj, utkommer årets tredje nummer av Signum. Som sig bör bjuds man här på en rik palett av artiklar på olika teman. Ledartexten fångar upp den debatt som förts i medierna under senare tid om…

Antje Jackelén träffade påven för en stund sedan

I dag på förmiddagen, måndag den 4 maj, mottogs Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén i audiens av påven Franciskus i Vatikanen. Här följer Vatikanradions första rapport om deras möte. Ett mera utförligt reportage med en intervju med Jackelén kommer ikväll,…

Drottning Silvia hos påven Franciskus i dag

I dag, måndag den 27 april, mottogs drottning Silvia i en privat audiens av påven Franciskus i Vatikanen. Med vid audiensen var även prinsessan Madeleine och hennes make Chris och deras dotter Leonore. Anledningen till besöket var en konferens anordnad…