All posts by UJ

SKR beklagar åtstramad migrationspolitik

Sveriges kristna råd, SKR, där 26 olika kristna samfund – bland andra Stockholms katolska stift – ingår som medlemmar , beklagar i ett uttalande det beslut om åtstramad flyktingpolitik  som den svenska riksdagen tog i dag, tisdagen den 21 juni….

Påven Franciskus besöker Sverige i två dagar

Besked i dag: Två ekumeniska evenemang under påvens Sverige-besök, och en katolsk mässa. Måndagen den 31 oktober kommer påven Franciskus till Sverige, med anledning av att Vatikanens råd för de kristnas enhet och Lutherska världsförbundet tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen….

Utredning om kvinnliga diakoner?

Enligt uppgifter i media ska påven Franciskus i dag, torsdagen den 12 maj, i Vatikanen i samband med en träff med en grupp ledare för kvinnliga ordensgemenskaper ha sagt att det vore bra att utreda om det är möjligt att…

Påvens dokument om familjen nu offentliggjort

I dag, fredagen den 8 april klockan 12, offentliggjordes i Vatikanen påven Franciskus med spänning emotsedda apostoliska skrivelse Amoris laetitia (Kärlekens lycka). Den är en sammanfattning av och utgör hans ställningstagande till den synodala process om familjen som inleddes redan…

Elisabeth Hesselblad helgonförklaras den 5 juni

I samband med ett möte med kardinalskollegiet i Rom i dag, tisdag den 15 mars, offentliggjorde påven Franciskus att svenskan Elisabeth Hesselblad (1870–1957), grundaren av den nya svenska grenen av Birgittinorden, kommer att helgonförklaras söndagen den 5 juni. Helgonförklaringen genomförs…

Dagen-debatt om helgon och påven

Tidningen Dagens redaktionschef Thomas Österberg förde häromdagen samman Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen), och Ulf Jonsson (chefredaktör för Signum) till en kort debatt om skillnader och likheter mellan katolsk och evangelisk kristendom. Bland annat pratade man synen på…

Liberalerna och religionsfriheten

I årets första nummer av Signum, som utkom i fredags, skriver Ulf Jonsson i ledaren om att Liberalerna vill frånta vigselrätten för de vigselförrättare som inte viger samkönade par. Därmed har Liberalerna hamnat på kollisionskurs både med religionsfriheten och med…