Avtal om kommunikationsarbete mellan Jesuitorden och Heliga stolen

I torsdags undertecknades en överenskommelse mellan Vatikanens kommunikationssekretariat [ungefär ”informationsavdelning”, övers. anm.] och Jesu sällskap [det vill säga Jesuitorden, övers. anm.] enligt vilket jesuiternas engagemang i Heliga stolens informations- och kommunikationsarbete förnyas. Genom avtalet ställer sig Jesuitorden till förfogande för hjälp med Vatikanens kommunikation i ett nytt medielandskap, så som man tidigare gjort genom Vatikanradion. Jesuiterna ser denna uppgift som en central del av deras apostoliska mission.

Prefekten för kommunikationssekretariatet, monsignor Dario Edoardo Vigano, och den särskilde delegaten för Jesu sällskap, jesuitpater Juan Antonio Guerrero Alves [bilden], skrev gemensamt under avtalet. Prefekt Vigano uttryckte tacksamhet både å egna och å Vatikanens vägnar för den process av urskiljning och omtänkande gällande Jesuitordens framtida roll i en ”ny och större kommunikationsrealitet” vilken nu pågått i ett och ett halvt år. Vigano underströk också påvens egen glädje över att ett nytt samarbetsavtal har kunnat tecknas inom ramen för den pågående reformeringen av Vatikanens kommunikationstrukturer.

”Tiderna förändras”, sade pater Guerrero Alves med referens till att det nya avtalet fastslår ett engagemang för Jesuiterna bortom Vatikanradion. ”Det är en del av kallelsen för Jesu Sällskap att tjäna kyrkan med det som kyrkan behöver. Vårt bidrag på informations- och kommunikationsområdet gläder oss eftersom vi då aktivt bidrar till de reformer som den Helige fadern önskar.”

Zenit, 2017-09-21