Bahrein villigt att ta emot 200 kristna familjer från Mosul

”Kungen av Bahrein har sagt sig vara villig att hjälpa 200 kristna familjer från Mosul genom att ta emot dem i Bahrein. Det visar generositet mot kristna.” Den apostoliske vikarien för norra Arabien, Camillo Ballin, hävdade nyligen detta i en intervju i Vatikanradion.

 

Kungen, Hamad bin Isa al Khalifa, är inte främmande för att ta initiativ att acceptera de kristna kring Persiska viken. Men samme kung har blivit hårt kritiserad av internationella människorättsorganisationer för att brutalt ha undertryckt protester från shiiterna, den dominerande befolkningsgruppen i det lilla landet, som styrs av en sunnitisk monarki med stöd av Saudiarabien. Just nu har den mest kände dissidenten, Abdulhadi Al.Khawaja, som 2001 dömdes till livstids fängelse och av Amnesty International utsetts till ”samvetsfånge”, inlett en hungerstrejk i fängelset.

Vi måste också ta i beaktande att Persiska viken har blivit ett viktigt gränsland för kyrkan: medan resten av Mellanöstern just nu genomlider tragedin med kristna på flykt, har Saudiarabien och gulfstaterna blivit ett invandringsmål för filippiner, indier, thailändare och medborgare i andra angränsande stater, som lockas dit av arbetstillfällena. Det råder förhoppningar om att detta kan leda till en ökning av religionsfriheten i området. I Bahrein där dessa kristna nu uppgår till omkring 10 procent av befolkningen – låt vara att de kommer att förbli utlänningar i alla avseenden – har man under senare år sett vissa uppmuntrande signaler. Den mest betydelsefulla av dessa var att som en gåva upplåta ett markområde på niotusen kvadratmeter åt katolska kyrkan för uppförandet av en stor kyrka, som kan uppfylla de pastorala behoven. Den skall invigas åt Vår Fru av Arabien. Hamad bin Isa al Khalifa talade personligen med påven så sent som den 19 maj, då han mottogs i Vatikanen.

I bakgrunden tornar dock hotet från den politiska situationen upp sig och återspeglar de många sprickorna i hela Mellanöstern. Den visar på behovet av en helt ny inriktning som måste fullt ut ta itu med frågan om religionsfrihet och relationerna mellan de olika konfessionerna även i den muslimska världen.

Giorgio Bernardelli, Vatican Insider/La Stampa 2014-08-30