Ban Ki-moon vid Vatikanmöte: De fattigaste flyr

Klimatförändringarna är ”vår tids avgörande fråga”, sade FN:s generalsekreterare vid toppmötet i Vatikanen, som öppnades i tisdags. Jordens uppvärmning påverkar hälsa och välstånd, kvaliteten på livsmedel och dricksvatten, migration, fred och säkerhet över hela världen. Framför allt de fattiga lider av klimatförändringens konsekvenser, trots att de inte själva har förorsakat dem, menade Ban Ki-moon. Världens länder kan endast möta dessa utmaningar tillsammans, och då är de hänvisade till de stora religionerna och vetenskapen.

FN:s generalsekreterare betonade i sitt tal vid konferensen att tiden just nu är särskilt gynnsam för positiva förändringar. Han hoppas på en omfattande global klimatöverenskommelse vid klimatförhandlingarna i december i Paris. En viktig etapp kommer också FN-mötet för en hållbar utveckling (United Nations Summit to adopt the post-2015 development agenda), som kommer att äga rum inom ramen för FN:s generalförsamling i New York och vid vilket påven Franciskus kommer hålla öppningsanförandet den 25 september.

Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, kardinal Peter Turkson, krävde i sitt tal vid Vatikanens klimatmöte långfristiga och moraliska lösningar vid hanteringen av Jordens uppvärmning. Tre av sju miljarder människor är drabbade av fattigdom, medan en enda privilegierad miljard förbrukar det mesta av resurserna.

Ett stort antal forskare och religionsföreträdare deltar i konferensen Protect the Earth, Dignify Humanity. The Moral Dimensions of Climate Change and Sustainable Development. Som arrangör står Påvliga socialakademin, Religionernas världskonferens för fred och Sustainable Development Solutions Network.

Under förmiddagen i tisdags tog påven Franciskus emot Ban Ki-Moon i en halvtimmeslång audiens. Även här stod frågorna om klimatförändringen och flyktingarna i centrum. Enligt uppgifter från Vatikanen visade sig FN:s generalsekreterare särskilt intresserad av påvens ekologiska encyklika som ska publiceras strax före sommaren. Franciskus uttryckte efter mötet sin uppskattning av Ban Ki-moon som en av ”världens mest lidelsefulla” förespråkare av miljöskydd och en rättvisare värld. Påvens lärodokument kommer att uppmana världen till en förändrad livsstil, sade Ban Ki-moon efter sitt samtal med Franciskus.

Samtidigt har konservativa katoliker i USA framfört kritik mot klimatmötet i Vatikanen. Deras talesperson har i samband med detta även kritiserat påven Franciskus. Maureen Mullarkey, kolumnist i den kan katolska tidskriften First Things skriver att Franciskus borde hålla sig borta från sådant som han inte begriper sig på. Hon menar att påven genom sin positionering i klimatdebatten ”gynnar en apokalyptisk alarmism”. Även kolumnisten Rachel Lu i magasinet Crisis håller Vatikanen ansvarig för att gynna ”den pseudoreligiösa känsligheten hos progressiva” i stället för att helt enkelt erkänna att klimatförändringarna är ”normala”. Den katolske opinionsbildaren, historikern och medarbetaren i First Things, George Weigel, är inne på samma linje.

Kathpress 2015-04-29