Barroso: Kyrkor och religioner kan stärka demokratin i EU

EU politiker och företrädare för olika religioner möttes i tisdags i ett samtal kring värdegrunder i Europa. EU:s kommissionspresident José Manuel Barroso hade bjudit in religionsledare till ett tionde möte för att tillsammans med företrädare för kristendomen, judendomen, islam och hinduismen diskutera religionens roll för Europas framtid. Närvarande vid mötet var även EU:s rådspresident Herman Van Rompuy, EU-kommissionär Laszlo Andor samt presidenten för EU-parlamentet Martin Schulz.

Den katolska delegationen leddes av ordförande för EU:s biskopskommission, kardinal Reinhard Marx. Denne uppmanade EU att ta initiativ inom områdena arbetslöshet, klimatförändringar och migration. ”Om EU lägger fram konkreta förslag till lösningar, då kommer de lättare att vinna gehör”, sade kardinalen.

Kardinal Marx tog särskilt upp ett planerat frihandelsavtal mellan Europa och USA. Här finns en möjlighet att på internationell nivå befästa en standard byggd på gemensamt västliga, kristna värden. Bland de etiska frågor, som väcks genom avtalet, finns framförallt frågan om vem som tjänar på det. ”Frågan gäller då om de redan rika länderna skall avgränsa sig genom avtalet och skaffa sig ytterligare fördelar på fattigare länders bekostnad”, resonerade Marx.

Barrosa framhävde bland annat religionernas betydelse för den demokratiska processen. Kyrkor och religiösa samfund kan bidra till reflexion kring hur EU:s medborgare skall bättre kunna införlivas i den demokratiska processen.

Europaparlamentets vicepresident, Lazlo Surjan, betonade kyrkornas roll vid eurokrisen. ”Vid den krisen var kyrkor och religiösa samfund bastioner mot upplösningen av sociala strukturer i Europa”, sade Surjan. Dessutom hade religionerna fört kontinenten till en moralisk bättring. ”Deras röster räknas och de måste få höras”, sade den ungerska politikern. För Europas framtid är det viktigt att inte betrakta religionerna bara som något historiskt utan man måste också inse att de för många medborgare är en källa till ett lyckligt liv.

Kathpress 2014-06-10