Bokpresentation: Dionysios Areopagita, Paradoxernas Gud

Dionysios Areopagitas texter brukar hänföras till början av 500-talet e.Kr. och är sprungna ur den syriska traditionen. Hans mest kända skrift är Den mystika teologinSignums medarbetare Tord Fornberg har översatt drygt hälften av Dionysios samlade verk från grekiska till svenska. Boken kommer ut i dagarna med titeln Paradoxernas Gud – verk i urval (Artos förlag). Jesuitpater Fredrik Heiding har skrivit inledning och sammanfattning.

Boken presenteras i Newmanhuset i Uppsala, onsdagen den 22 november kl. 16–18. För mer information se denna länk

En presentation sker också i S:ta Eugenia församlings lokaler, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm, tisdagen den 28 november kl. 19.00. Mer information finns här

Dessutom hålls föredrag i ämnet för ungdomar i den syrisk-katolska församlingen i Tensta, lördagen den 2 december kl. 14.00 samt i Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka i Södertälje, tisdagen den 16 januari kl. 18.30–20.30.

Red. 2017-11-14