Bolivia: ny presidentkandidatur sätter demokratin ur spel

Bolivias biskopar fördömer beslutet av den nationella valdomstolen att förnya kandidaturerna för president Evo Morales och vicepresidenten Alvaro Garcia Linera. ”Genom detta beslut har domstolen inte agerat som en oavhängig myndighet”, enligt att yttrande av den bolivianska biskopskonferensen, som återgavs på onsdagen i dagstidningen El Día. Den förnyade kandidaturen är ett angrepp på den demokratiska basen och för Bolivia mot en oviss framtid.

Morales, som styrt landet sedan 2006, och socialistpartiet förlorade för två år sedan knappt en folkomröstning angående en författningsändring som skulle göra det möjligt att förlänga hans kandidatur. Presidenten hade då flera gånger offentligen sagt sig vilja erkänna utslaget av folkomröstningen. Sedan dess åberopar sig den socialistiske presidenten emellertid på en ny juridisk tolkning, som skulle möjliggöra en förnyad kandidatur. Oppositionen anklagar Morales för att vilja omvandla landet till en diktatur enligt förebild från Venezuela.

Kathpress 2018-12-07