Bolivia: Urbefolkningens ritualer vid Alla själars dag bevaras

Under Alla själars dag (spanska: día de los muertos), middagstid den 1 till middagstid den 2 november, inbjuder den katolska kyrkan i Bolivia pojkar och flickor att delta i den traditionella ritualen mast’aku. Mast’aku är en tradition från urbefolkningen i Anderna och ärar de avlidna. Syftet med detta initiativ är att bevara religiösa och kulturella värderingar och riter. Mast’aku anordnas i närheten av passionsaltaret i Metropolitan-katedralen i Cochabamba. Här kan barnen sjunga och be för avlidna anhörigas och närståendes själar. Barnen är då iklädda ängla- och helgondräkter. Sånger och böner belönas med tårtor och kakor, traditionell misk’i och andra delikatesser.

Detta tillfälle till bön för de dödas själar syftar också till att utbilda barnen i betydelsen av tro och innebörden i Guds kärlek. De som organiserar bönestunden avser att främja mänsklig känslighet och respekt för både livet och döden. Mast’aku består att bröd och annat som de avlidna åt under jordelivet, och hans eller hennes relationer till andra människor illustreras också. De nya själarna – eller mosoj almas, som de kallas i Anderna – är de som har avlidit under året. För dem förbereds stora bord och man väntar deras besök. Enligt traditionen hos urbefolkningen i Anderna tar det omkring ett år efter döden för en själ att nå sitt sista hus, och eftersom han eller hon fortfarande vandrar i den jordiska världen måste han eller hon erbjudas all den föda som han eller hon gillade i livet.

Fides 2012-10-31