Brittisk kvinna ny ordförande i påvliga akademin för samhällsvetenskaper

Påven Franciskus har utnämnt den brittiska sociologen Margaret Scotford Archer till ny ordförande för Påvliga akademin för samhällsvetenskaper (social sciences). Det meddelade Vatikanen på lördagen (12 april). 71-åriga Archer efterträder den amerikanska juristen Mary Ann Glendon (75), vars ämbetsperiod har löpt ut efter 10 års tjänst.

Margaret Scotford Archer är chef för social ontologi vid École polytechnique fédérale de lausanne (EPFL) i Lausanne i Schweiz. Dessförinnan undervisade hon i många år vid det brittiska University of Warwick. Sedan 1994 tillhör hon Påvliga akademin för samhällsvetenskaper.

Den av påven Johannes Paulus II år 1994 grundade akademin för samhällsvetenskaper fungerar som en tankesmedja för vidareutvecklingen av katolska kyrkans sociallära. Den består av 40 samhällsvetare, humanister och jurister. Akademin samlas en gång per år till ett årsmöte i Rom.

Kathpress 2014-04-12

http://www.epfl.ch