Brittiska biskopar anklagar BBC för fördomsfullhet mot katoliker

Två brittiska katolska biskopar har kritiserat det nationella tv-bolaget BBC efter en intervju där katoliken och den konservative parlamentsledamoten Jacob Rees-Mogg fick svara på flera frågor om huruvida hans tro inte är ett hinder för att inneha demokratiska förtroendeuppdrag i landet. De båda biskoparna menar att BBC agerat ”fördomsfullt”.

Det var i ett politiskt intervjuprogram häromdagen som en intervju med Rees-Mogg övergick till ett förhör om hans åsikter i religiösa och sociala frågor där utfrågaren av kritikerna påstås ha velat visa att katolska uppfattningar om exempelvis familj och medicinsk etik är helt främmande för Storbritannien och därför diskvalificerar någon från allmän tjänst. Rees-Mogg fick hela tiden under intervjun påminna om att utfrågarens välkända stöd för ”tolerans” också borde innefatta tolerans mot exempelvis katolska kyrkans lära i meningen att människor kan omfatta den utan att det i sig skulle göra dem diskvalificerade för förtroendeuppdrag.

I intervjun sade Rees-Moggs bland annat: ”Tolerans som handling handlar om att tolerera sådant som man inte håller med om men problemet med din typ av tolerans är att den bara tolererar det som den gillar.” Han tillade också att om utfrågare skulle bemöta exempelvis judar eller muslimer med samma fördomsfulla sätt så skulle det ge upphov till stora protester.

Frågan om kristen tro och politik i Storbritannien har varit särskilt omdiskuterad sedan den förre partiledaren för liberaldemokraterna, Tim Fallon, efter förra årets val avgick med motiveringen att han som kristen ständigt ifrågasattes av media i intervjusituationer: antingen för att vara en dålig politiker som hade kristna ståndpunkter eller för att vara en dålig kristen som ville lägga sina politiska värderingar som lock över sin egentliga tro.

Catholic Herald, 2018-05-23