Anders Piltz

Fobiskt försök till folkfostran

av ANDERS PILTZ – Religionen hör hemma i public service. Släng ut religionen från SVT. Svenska kyrkan hör inte hemma i public service. Så löd rubriken i Aftonbladet den 24 februari. Tidningens politiska kommentator och tillika ansvariga utgivare Lena Mellin, mångårig…

Den svårbegripliga vördnaden

av ANDERS PILTZ Under hösten 2018 kommer relikerna av ett av de mest populära katolska helgonen från modern tid, den heliga Thérèse av Jesusbarnet (Thérèse Martin, död 1897, helgonförklarad 1925) och hennes föräldrar Louis och Zélie (kanoniserade 2015) att ställas…

Den nya människan

av ANDERS PILTZ – Transhumanisttekniken måste stå i människans tjänst. Jag har slutat att spela schack med min dator. Visserligen kan den programmeras att bli dummare än vad den är, men det hjälps inte: den vinner alltid, och jag måste acceptera…

Påvligt stöd till #metoo

av ANDERS PILTZ Gelasius var påve 492–496 och bekämpade segt kvardröjande hedniska bruk i Rom. Han använde gudstjänsten som övertalningsinstrument och hötte med tydliga pekpinnar i sin församling. En rad ännu bevarade böner speglar hans agenda, till exempel den berömda…