Anders Piltz

Trons tydlighet och otydlighet

av ANDERS PILTZ – Att komma till tro är inte att sluta tänka, eller att skärma av sig från vidare erfarenhet. ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet?”, frågade man Jesus, i frustration över att han inte var tillräckligt tydlig i sin framtoning. De ville gripa honom, men han kom…

Piltz svarar Harrison om medeltidens mörker

Professor Dick Harrison granskar sakkunnigt [här] min understreckare i Svenska Dagbladet (28 januari) om Karl den store och hans insatser för bildningens återupprättande i Västeuropa. Han menar att jag övertolkat Karls insatser som ljuständare efter sekler av kulturskymning. Jag välkomnar denna nyansering av bilden, men jag vill ändå framhärda i…

Religiös på gamla dar?

ANDERS PILTZ Den liberale samhällsdebattören Carl Rudbeck, tidigare redaktör på tankesmedjan Timbro, numera medarbetare i Sydsvenskan och Dagens Nyheter och ofta hörd gäst i radions Godmorgon världen, bekände häromdagen sin omvändelse, om inte till en varm religiös tro, så dock till en radikal omvärdering av religionens plats i det mänskliga och i…

Privatreligiositet sågas offentligt i DN

ANDERS PILTZ Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, ett land där religionen helst inte ska synas. Men det är svårt att hålla på den principen, i den mån som religion är den viktigaste enskilda faktor som skänker mening och tröst. Men hur ska man förstå detta, om fenomenet…

Piltz: ”Vi svenskar behöver inte denna samtalston”

Nedanstående text av Anders Piltz publicerades i Sydsvenska Dagbladet i dag. Med författarens tillstånd publicerar vi den även här på Signums hemsida. ANDERS PILTZ Svenska mediers bevakning av påveskiftet bekräftar norrmännens fördomar: stör mig inte med argument, jag har min uppfattning klar (som svenskarna säger). Som katolik skakar man på…

Mea culpa – om skuld och förlåtelse

av ANDERS PILTZ ”Non, rien de rien, non, je ne regrette rien”, så börjar visan som gjorde Edith Piaf världsberömd. ”Jag ångrar ingenting.” På samma sätt brukar kulturens kändisar, som i litterär (och därmed tillrättalagd) form redogör för sina liv, svara på frågan om de ångrar något. Ånger är meningslöst,…

Romersk liturgi i ny svensk dräkt

av Anders Piltz År 2013 tar Stockholms katolska stift (och svensktalande katoliker i Finland) nya liturgiska böcker i bruk: en ny version av mässans ordning, samt fjärde upplagan av Cecilia. Katolsk gudstjänstbok. Syftet är att ytterligare förverkliga Andra Vatikankonciliets vision av en levande och livgivande liturgi. Andra Vatikankonciliet var den…

Varför larmar hedningarna?

ANDERS PILTZ Vem lanserade hypotesen att tro och förnuft är varandras fiender? Sapere aude, våga tänka på egen hand, det var upplysningsmännens fältrop. Förnuftet måste till slut segra och befria människan från övertro och vidskepelse och verka för sekularisering. Alla revolutioners moder, den franska, genomförde i förnuftets namn många goda ting. Det…

Ny biträdande chef för Ecclesia Dei

Påven Benedictus XVI har utnämnt den amerikanske dominikanteologen och ärkebiskopen Joseph Augustine di Noia till vicepresident för kommissionen Ecclesia Dei, ett organ som inrättades 1988 efter de fyra okanoniska vigningarna av biskopar inom den lefebvrianska rörelsen, vilket ledde till de närmast inblandades automatiska exkommunikation. Kommissionen är numera direkt ansvarig inför…

Bertone avgår i oktober?

Enligt söndagsnumret av den italienska dagstidningen Corriere della sera, som vanligtvis är väl underrättad om Vatikanens förhållanden, kommer påven att i oktober utnämna en ny kardinalstatssekreterare i stället för den nu 78-årige Tarcisio Bertone. Enligt samma källor är den franske ärkebiskopen Dominique Mamberti ett naturligt val som Bertones efterträdare. Till…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.