Astrid Söderbergh Widding

Palme x 3

av Astrid Söderbergh Widding Kristina Lindström och Maud Nycander: Palme. 50 år har förflutit sedan en kritisk ledarskribent klagade: ”Ingen dag utan Olof Palme” med det då ännu tämligen nya tv-mediet för ögonen. I dag har Palme och hans eftermäle på nytt hamnat i mediernas rampljus. Dels genom den rad…

Det onda ögat – teknologiska skräckvisioner i film

WIDDING, ASTRID SÖDERBERGH I många former trivs det onda – så kunde talesättet om det sköna varieras. Inte minst bland filmmediets fiktiva gestalter tycks uppfinningsrikedomen outtömlig och de diaboliska figurerna legio. Under decenniernas lopp har det onda iklätt sig ständigt nya skepnader på film, från de första årens hornprydda djävlar…

Signummedarbetare på nya poster

I morgon, på nyårsdagen, tillträder två av Signums medarbetare, nämligen Astrid Söderbergh Widding och Charlotta Levay, var sin ny befattning. Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet och Charlotta blir sakkunnig tjänsteman på Framtidskommissionen. Som ny vice rektor vid Stockholms universitet kommer Astrid Söderbergh Widding att ha det humanistisk-samhällsvetenskapliga området…

Religion – skadlig för både skola och barn?

Debatten om konfessionella friskolors vara eller icke vara har rasat i Sverige på sistone. Delvis är den underblåst av allmänna nyateistiska strömningar, delvis också sannolikt av fruktan för isolerade islamistiska enklaver, vilka skulle kunna utgöra potentiell grogrund för terrorism. Sammantaget har nu emellertid debatten kulminerat i regeringens promemoria i ärendet…

Öppen film om Lourdes

WIDDING, ASTRID SÖDERBERGH Miraklet i Lourdes, i regi av Jessica Hausner. Filmen Lourdes, regisserad av österrikiska Jessica Hausner, har knappast lämnat någon tittare oberörd. Själv icke-troende, och närmast äcklad men samtidigt uppenbart fascinerad av Lourdes-industrin, har hon medvetet lagt sig vinn om att göra en film som kan appellera både till…

Bilden och blicken i katolsk tradition

Liksom keruber och serafer bör munken vara helt och hållet öga. Abba Bessarion Den som vill spåra rötterna till den katolska bildens teologi måste gå tillbaka till den odelade kyrkans tid, före schismen 1054: nämligen till ikonvännernas seger över ikonoklasterna vid konciliet i Nicea 787, och deras andra och slutliga…

Näthatet och yttrandefriheten

Redan i början av år 2011 fastslogs i flera inslag i medierna att näthat var ordet för dagen. Sedan flera bloggare funnit sig föranledda att lägga ner verksamheten, som en följd av anonyma påhopp i kommentarfälten, har en debatt blossat upp, där det personliga ansvaret för det sagda och skrivna…

Ett val med bitter eftersmak

Valet till riksdag, landsting och kommuner den 19 september gav i flera avseenden anmärkningsvärda resultat. Oberoende av hur man ser på valresultatet som helhet framstår en aspekt som särskilt beklagansvärd, nämligen att Sverigedemokraterna nu tar plats i Sveriges riksdag, samtidigt som främlingsfientliga partier vunnit terräng på flera håll i lokalpolitiken…

Gudar och människor

Det var under natten till den 27 mars 1996 som en grupp beväpnade män trängde sig in i trappistklostret Notre Dame de l’Atlas i Tibhirine, Algeriet, och förde bort sju munkar som gisslan. Knappt två månader senare offentliggjorde den väpnade islamistgruppen GIA en kommuniké där man tog på sig ansvaret…

Uppdrag gransknings uppföljning av Williamsonaffären

Den 24 januari 2009 kablades nyheten om SSPX-biskopen Richard Williamsons förnekande av Förintelsen ut över världen. Osannolika tre dagar senare hävde påven bannlysningen av SSPX:s fyra biskopar, och en skandal av världspolitiska mått – långtifrån bara inomkyrkliga – var därmed ett faktum. Från Vatikanen förklarade man saken genom att förneka…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.