Charlotta Levay

Religionens oberoende av staten

av CHARLOTTA LEVAY –Att vilja bannlysa alla religiösa uttryck i samhällslivet eftersom det finns religiös fanatism och självmordsbombare är lika begåvat som att vilja bannlysa alla ideologier inom politiken eftersom det finns mordiska ideologier. Religionens plats i samhället står högt på agendan i dagens samhällsdebatt. Bara för något årtionde sedan…

Plikt att må bra?

CHARLOTTA LEVAY Nyligen hörde jag en predikan där prästen talade om att vi ska tänka på Herrens återkomst, så att vi är redo att ta emot honom när han kommer. Det är klassiskt kristet tema, men här gavs det en ny, mer psykologisk tolkning. För att ta emot någon måste…

Om vägen till katolsk tro – Signums medarbetare Charlotta Levay i intervju

Signums medarbetare Charlotta Levay intervjuas i programmet ”The Journey Home” från EWTN. I intervjun berörs bland annat uppväxten i ett sekulärt samhälle och mötet med den katolska tron och dess konsekvenser för henne. Red. 2012-04-26

Det liberala samhället, dygderna och kyrkan

– Allt fler röster höjs för att det liberala samhällsprojektet bör fokusera de mänskliga dygderna för att inte riskera att spåra ur. I spåren av finanskriser och upplopp märks en ny medvetenhet om värderingars och dygders betydelse för ett fungerande samhälle. Här i Sverige hade tidskriften Axess nyligen ett intressant temanummer…

Signummedarbetare på nya poster

I morgon, på nyårsdagen, tillträder två av Signums medarbetare, nämligen Astrid Söderbergh Widding och Charlotta Levay, var sin ny befattning. Astrid blir vice rektor vid Stockholms universitet och Charlotta blir sakkunnig tjänsteman på Framtidskommissionen. Som ny vice rektor vid Stockholms universitet kommer Astrid Söderbergh Widding att ha det humanistisk-samhällsvetenskapliga området…

Kyrkans sociallära i den ekonomiska krisen

Publicerad 2009 i nummer 3 LEVAY, CHARLOTTA Kyrkans sociallära ser inte ekonomiskt handlande som någon sorts etisk frizon, där det råder moraliska undantagsregler. Vad ska man egentligen tro om ekonomin? Den ekonomiska krisens härjningar har fått många att ifrågasätta etablerade uppfattningar om värdet av marknadsekonomi och ekonomisk frihet. Nyliberalismen, som…

En velpelle till påve i Morettis nya film

Tvärsäkerhet är för många i dag en dödssynd. Att tvivla ses allmänt som mer sympatiskt, i synnerhet när det gäller religion. Det uppfattas som ett tecken på djupsinnighet och uppriktighet. Detta ställer så klart till vissa imageproblem för katolska kyrkan, där ”dogmatiskt” inte är något skällsord, utan en hedersbeteckning på…

Efterlängtad socialencyklika

Benedictus XVI:s encyklika Caritas in veritate äntligen publicerad. Finanskrisen och dess efterverkningar har tvingat familjer, företag och regeringar att se över sina hus och anpassa sig till en ny, betydligt bistrare ekonomisk verklighet. Även påven Benedictus XVI har fått lägga om sina planer med hänsyn till den hastigt uppkomna krisen….

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.