Gott och blandat

Påven Franciskus på Utrikesmagasinet

I samband med sitt besök i Sverige kring månadsskiftet oktober/november har påven Franciskus varit föremål för stor massmedial uppmärksamhet och många har försökt att beskriva vem han är och hur han tänker. Ulla Gudmundson, tidigare Sveriges ambassadör vid Heliga stolen,…

Framtiden börjar i familjen

”Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd.” Så står det i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap?…

Humor i Lund inför påvens besök

Staden Lund förbereder sig på alla tänkbara sätt inför begivenheten den 31 oktober. Körer generalrepeterar sina sånger, polisen övar kortegekörning och restaurangerna tar redan nu emot gäster. Men även kaféerna är beredda, som skylten intill visar. Fredrik Heiding 2016-10-30