Gott och blandat

Om kardinal Anders i svenska medier

Nedan följer några aktuella inlägg i svenska medier om kardinal Anders Arborelius. Signummedarbetaren och lektorn i filosofi vid Newmaninstitutet Erik Åkerlund kommer i dag (onsdag) att vara expertkommentator på TV4:s sändningar över nätet i samband med konsistoriet där Anders Arborelius…

Intervju om nyutgivning av Katolikernas lilla katekes

I slutet av 1570-talet, under reformationstidevarvet, översattes jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius Katolikernas lilla katekes till svenska och spreds i Stockholm. Den har nu getts ut på Skara stiftshistoriska sällskap, i modern bearbetning av Margareta Murray-Nyman. Charlotta Smeds på Vatikanradion…

Ledare i Corren om biskop Anders

Med anledning av Anders Arborelius utnämning till kardinal har Christian Dahlgren skrivit en läsvärd ledare i den Linköpingsbaserade dagstidningen Corren. Ledaren finns att läsa här: ”Grattis, Arborelius!” Red. 2017-05-23

Sjögren i SvD om Anders Arborelius

Kulturskribenten och kritikern, John Sjögren, har i dag en artikel i Svenska Dagbladet om Anders Arborelius med anledning av dennes utnämning till kardinal. Läs artikeln här ”Anders Arborelius skriver kyrkohistoria” Läs också reaktioner från kyrkoherden i S:t Thomas katolska församling i Lund,…

Inslag i medierna i dag om biskop Anders

Svenska mediers uppmärksammande av påven Franciskus kungörelse i dag, söndag den 21 maj, om att biskop Anders Arborelius kommer att utses till kardinal, har varit stort. Här är ett urval av länkar: Påven Franciskus vid Angelusbönen på Petersplatsen i Rom…