Gott och blandat

Bengt Ohlssons optimism

Författaren och krönikören Bengt Ohlsson har ett underfundigt och tänkvärt inlägg i dag i Dagens Nyheter, Kulturdebatt. Han har intagit en optimistisk attityd i förhållande till Donald Trump, Brexit, Sverigedemokraterna med mera. Artikeln med rubriken ”I dessa dagar har jag…

SR: Klostren förde bildningen vidare

Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, berättar i ett radioprogram i serien ”Vetenskapens historia” om den betydelse som klosterväsendet i Egypten och Syrien hade för att föra den antika bildningstraditionen vidare. Lyssna här via denna länk Red. 2017-01-07

Vad heter Sveriges katolske biskop?

Dagens Nyheter testar sina läsare om vad de minns från nyhetsåret 2016. En av de tolv frågorna lyder: Vad heter Sveriges katolske biskop? Du kan delta i frågesporten via denna länk här Lycka till! Vi räknar med att Signums läsare klarar den…

I våra mödrars händer

Författaren Lotta Lundberg reflekterar här om människovärdets skörhet utifrån två tyska filmer som gått upp på duken i höst: ”24 veckor” respektive ”Min mors händer”. Red. 2016-12-05

Bilder mellan himmel och jord

Drottning Silvia invigde i förra veckan en utställning i Vatikanmuseerna med verk av Rembrandt van Rijn. Den ekumeniska dialogen kan ta sig många uttryck och en gemensam reflektion utifrån konst och historia kan inspirera oss i sökandet efter kristen enhet…

Påven Franciskus på Utrikesmagasinet

I samband med sitt besök i Sverige kring månadsskiftet oktober/november har påven Franciskus varit föremål för stor massmedial uppmärksamhet och många har försökt att beskriva vem han är och hur han tänker. Ulla Gudmundson, tidigare Sveriges ambassadör vid Heliga stolen,…

Framtiden börjar i familjen

”Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd.” Så står det i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap?…