Katrin Åmell

Teceremoni och mässa

ÅMELL, KATRIN Ceremonier och liturgier är mycket mer än de ord som uttalas. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan den zenbuddhistiska teceremonin och det katolska eukaristifirandet. Artikelförfattaren är teol. dr i missionsvetenskap och dominikansyster. Vad vinet är i den…

Möte med syster Evelyn

– Några kommentarer från det andliga verkstadsgolvet. I början av maj månad befann jag mig vid ett större retreatcentrum i USA, som drivs av ett 60-tal apostoliska dominikansystrar. Liksom i allmänhet i västvärlden var systrarna till åren komna, mellan 70 och…

Mertons inre erfarenhet

ÅMELL, KATRIN Thomas Merton: Den inre erfarenheten: Anteckningar om kontemplation. Översättning av Bernard Durel och Per Tornée. Cordia 2007, 231 s. Vi var många som läste böcker av den kände trappistmunken och författaren Thomas Merton på 1950- och 60-talen. Jag minns…