Katrin Åmell

Ekumeniskt nytänkande i Kyrkornas världsråd

Ekumenik KATRIN ÅMELL I mitten av september gästades Sverige av två direktorer från Kyrkornas världsråd (KV), nämligen John Gibaut för Faith and Order-kommissionen (F&O) och Jooseop Keum för Kommissionen för World Mission and Evangelism (CWME). De var inbjudna av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet för att presentera och initiera…

Fakta om religioner i Sverige i ny skriftserie

KATRIN ÅMELL Hur kan man skaffa sig kunskaper om aktuell religiös utövning i Sverige, om man inte råkar vara religionshistoriker? Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) försöker tillgodose detta behov genom sin skriftserie om religioner, som under de senaste årtiondena etablerat sig här i landet. Den 29 augusti presenterades…

Hur mycket vet påven om amerikanska ordenssystrar?

KATRIN ÅMELL Ett bakgrundsmaterial om den ansträngda relationen mellan de amerikanska ordenssystrarna och Vatikanen lades den 15 april ut på Signums hemsida. Av de länkade artiklarna vill jag särskilt rekommendera Phyllis Zagano ”Troskongregationen och ordenssystrar på kollisionskurs” i Signum 4/2012, eftersom den ger en saklig översikt av problematiken. För exakt ett…

University of San Diego drar tillbaka inbjudan till Tina Beattie

KATRIN ÅMELL Tina Beattie, professor i katolska studier vid University of Roehampton i London och känd för sin inriktning på samtida etiska frågor samt katolsk förståelse av feminism (se Signum 7/2010), var inbjuden som gästföreläsare vid det katolska, amerikanska universitetet University of San Diego nu i november. Med mindre än…

USA:s kongress stöder ordenssystrar

75 medlemmar i den amerikanska kongressen tackar på You Tube de katolska ordenssystrarna för deras arbete bland de fattiga och insatserna för rättvisa och fred.  Stödet från kongressmedlemmarna har en direkt koppling till den kritik Vatikanen riktat mot Leadership Conference of Women Religious (LCWR) i ett dokument publicerat i april…

Teceremoni och mässa

ÅMELL, KATRIN Ceremonier och liturgier är mycket mer än de ord som uttalas. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan den zenbuddhistiska teceremonin och det katolska eukaristifirandet. Artikelförfattaren är teol. dr i missionsvetenskap och dominikansyster. Vad vinet är i den katolska mässan är teet i zenbuddhismen.” Så har vissa zenbuddhister…

Möte med syster Evelyn

– Några kommentarer från det andliga verkstadsgolvet. I början av maj månad befann jag mig vid ett större retreatcentrum i USA, som drivs av ett 60-tal apostoliska dominikansystrar. Liksom i allmänhet i västvärlden var systrarna till åren komna, mellan 70 och 102 år närmare bestämt, men de hade god hjälp av…

Celibat och äktenskap i Signum 4

Ett rykande färskt nummer av Signum är i dagarna på väg till prenumeranterna. Men så präglas också numret denna gång av flera i katolska sammanhang eldfängda teman, däribland prästcelibatet och synen på äktenskapet. De som kan det minsta om dessa saker vet att celibatet för stiftspräster inte är strikt nödvändigt…

Mertons inre erfarenhet

ÅMELL, KATRIN Thomas Merton: Den inre erfarenheten: Anteckningar om kontemplation. Översättning av Bernard Durel och Per Tornée. Cordia 2007, 231 s. Vi var många som läste böcker av den kände trappistmunken och författaren Thomas Merton på 1950- och 60-talen. Jag minns fortfarande vår sorgsna reaktion när vi i köket på en…

Fenomenet new age

ÅMELL, KATRIN Vad ryms inom begreppet new age och på vad sätt skiljer sig detta fenomen från kristendomen? Ett aktuellt dokument från Vatikanen ger anledning att diskutera dessa frågor. Åtskilliga böcker har skrivits om fenomenet new age. Den 3 februari offentliggjordes även ett dokument från Vatikanen i ämnet. Det bär…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.