Katrin Åmell

Mertons inre erfarenhet

ÅMELL, KATRIN Thomas Merton: Den inre erfarenheten: Anteckningar om kontemplation. Översättning av Bernard Durel och Per Tornée. Cordia 2007, 231 s. Vi var många som läste böcker av den kände trappistmunken och författaren Thomas Merton på 1950- och 60-talen. Jag minns…

Fenomenet new age

ÅMELL, KATRIN Vad ryms inom begreppet new age och på vad sätt skiljer sig detta fenomen från kristendomen? Ett aktuellt dokument från Vatikanen ger anledning att diskutera dessa frågor. Åtskilliga böcker har skrivits om fenomenet new age. Den 3 februari…