Kjell Blückert

Varför inte göra universiteten till universitet?

KJELL BLÜCKERT I Sverige är de flesta universitet och högskolor statliga förvaltningsmyndigheter. På senaste tid har frågan återigen aktualiserats om detta är den optimala styrformen. Staten och andra aktörer har med den goda intentionen att ge högskolan en större autonomi föreslagit nya organisationsformer såsom (högskole)stiftelse alternativt aktiebolag i en stiftelse….

Är nationen mer ond än god?

KJELL BLÜCKERT Under det senaste århundradet har distributionen av välfärd och kontrollen av våld mer och mer kommit att skötas av nationalstater världen över. Staternas formering har knutits till tron på att det finns nationer/folk som manifesterar sin existens genom att avskilja sig med hjälp av medborgarskap och gränser mot…

Intellektets kultur

Inger Enkvist, professor i spanska vid Lunds universitet, diskuterar i en tänkvärd understreckare (Moralisk förvirring på universiteten) i Svenska Dagbladet i går 2013-08-29, studenters attityd till lärande, kunskapssyn, expansion, administration och utvärderingssystem i universitetsvärlden. Som ett inlägg i debatten och kommentar till Enkvists text rekommenderas Kjell Blückerts ledare, Intellektets kultur, i Signum 6/2009. Där…

Katolsk vision

av KJELL BLÜCKERT – Den nye påvens val av namn väcker förhoppningar samtidigt som det uppmanar till självprövning. En ny påve har valts. Något nytt börjar. Mångas förhoppningar väcks. Utan att förta värdet i och den förvandlande kraften av dessa förhoppningar, kan man understundom konstatera att de egna myc­ket närsynta önskningarna…

Mångtydigt, entydigt, otydligt

KJELL BLÜCKERT ”Allt fick sin vigning i kyrkans famn …” (J. A. Eklund) Före detta statskyrkor har det inte lätt med mångfalden. Samtidigt som allt skall rymmas måste det finnas gränser. Det besvärligaste av allt är att det faktiskt finns de som inte vill vara med, eller de som hävdar en…

Om den bortre parentesen

KJELL BLÜCKERT Kognitionsforskare lär oss att bland det svåraste som finns är avinlärning. Vi traskar lätt på i samma gamla invanda hjulspår, brukar man säga med en gammaldags formulering. I sin uppfordrande appell i tidningen Dagen gör bokförläggaren och prästen i Svenska kyrkan Per Åkerlund ett liknande konstaterande: ”Förmodligen är…

Omöjlig ekvation – att koppla utbildningskvalitet till resursfördelning

KJELL BLÜCKERT Istället för att diskutera kriterier för resursfördelning till den högre utbildningen – vilket i och för sig är viktigt – vore det mer angeläget med en diskussion om de två senaste decenniernas extremt urholkade ersättningsnivåer per student, de skriande orättvisorna mellan olika studentgruppers resurstilldelning och om dimensioneringen av…

Religionsfrihet på tronen

KJELL BLÜCKERT Så glada vi alla blir när vi ser den nyförlovade prinsessan Madeleines lycka: strålande, stabil, kärleksfull och fylld av glädje. Så långt det medmänskliga. Prinsessan kommer troligen att fortsätta att vara en officiell person, medlem av kungahuset och arvfurstinna, nummer fyra till tronen. Med katoliken Christopher O’Neill som…

Avskaffa statskyrkosystemen

av KJELL BLÜCKERT – Om nordiska värden, statsindividualism och sega strukturer. I den kontinuerligt pågående sociologiska studien World Value Survey studeras värderingar och deras förändringar i förhållande till det sociala och politiska livet i de flesta av världens länder. Som med alla studier av detta slag finns det en stor diskussion…

Vad bör staten göra?

Erik Helmerson har i Dagens Nyheter tagit till orda apropå statsmakternas stöd till religiösa organisationer. Staten kan inte ikläda sig religiösa ledares roll i detaljstyrande av människors tro, och ej heller ekonomiskt understödja de samfund som predikar lagöverträdelser, skriver han. Låter helt rimligt. Det är dock inte alldeles enkelt att…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.