Nyheter

Den andra skandalen: övergrepp på vuxna

Samtidigt som de fruktansvärda övergrepp som begåtts av präster på barn och unga skakar kyrkan på allt fler ställen i världen, börjar ytterligare en övergreppsskandal komma upp till ytan. I bland annat Chile och Indien har ordenssystrar anmält att de…

Skotsk galleria vägrar julkrubba i julskyltning

Både katolskt och protestantiskt kristna grupper beklagar offentligt beslutet från en butiksgalleria i Skottland att i år inte ha med en julkrubba i gallerians julskyltning. Företrädare för Thistles Shopping Centre i den skotska staden Stirling, nordväst om Edinburgh har sagt…

Saligförklaringen blev en interreligiös ceremoni

På Jungfru Marias obefläckade avlelses högtid inledde biskop Jean-Paul Vesco av Oran saligförklaringen av 19 martyrer i Algeriet med att påminna hur de 19 martyrernas öde var tätt sammanflätade med den algeriska befolkningens umbäranden. Under 1990-talets inbördeskrig i Algeriet, då…

Spaniens biskopar bekymrade efter valet i Andalusien

De katolska biskoparna i Spanien har blivit bekymrade efter utgången av det senaste regionala valet i Andalusien, då det högerpopulistiska partiet Vox nådde framgång. ”Vox framgång fyller mig med bekymmer”, sade Luis Argüello, talesman för den spanska biskopskonferensen i ett…

Vatikanstaten slimmar sin förvaltning

Påven Franciskus har utfärdat en ny lag rörande ledningen av Vatikanstaten. Det på torsdagen offentliggjorda regelverket syftar bland annat till att skapa en slimmare förvaltning och en intern controller-avdelning. Målet är rationalisering, bättre ekonomisk förvaltning, mera ansvarsfullhet, förenklingar och högre…

Katolskt kulturarv under skydd

När UNESCO:s kommitté för bevarandet av immateriellt kulturarv möttes vid månadsskiftet listade man 15 poster på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv. Av dessa har några särskild koppling till lokala katolska traditioner. La Romería de Zapopan, som varje år firas för…

Ny kampanj mot dödsstraff i Sydkorea

Den katolska kyrkan i Sydkorea deltar i ännu en kampanj för att avskaffandet av dödsstraffet. Biskopskommissionen för Rättvisa och Fred (Iustitia et Pax) har uppmanat alla ”medborgare av god vilja” att före årsskiftet underteckna en petition med det innehållet. Sedan…

Biskopen i Córdoba om högerns framgångar i Andalusien

Biskopen i Córdoba, Demetrio Fernandez,har kallat högerns framgångar i valet i Andalusien för ”spektakulära”. Den 61-årige biskopen ”gläder sig” åt att det andalusiska samhället lyckats genomföra ”en vändning av denna storleksordning”. Man har lyckats bryta igenom ”en skenbart oövervinnerlig tröghet”,…