Nyheter

Kyrkan i Colombia slår larm om politiska mord

Den katolska kyrkan i Colombia slår larm med anledning av en serie mord på personer som kämpar för mänskliga rättigheter. Sedan biskopskonferensen vid sitt senaste möte uttryckt sitt beklagande av morden på 17 försvarare av medborgerliga rättigheter, som utförts under…

Barnskyddsombudet efterfrågar mer samarbete

Barnskyddsombudet i Stockholms katolska stift, diakon Björn Håkonsson, har i dag, måndag den 20 januari, publicerat sin årsrapport för 2019 på stiftets hemsida. Årsrapporten går igenom bakgrunden till skyddsombudets arbete, situationen i dag och skyddsombudets önskemål för framtiden. Notabelt i…

Rekordår för pilgrimer till Heliga landet

Under år 2019 reste ett rekordstort antal katolska pilgrimer från hela världen till Heliga landet. Franciskanernas kontor för pilgrimsbesök där registrerade enligt nyligen offentliggjord statistik, att omkring 630 000 pilgrimer besökte landet i fjol, ingående i omkring 13 000 grupper av katolska…

Antalet katoliker i Sydkorea ökar

Antalet katoliker i Sydkorea har stigit avsevärt under de senaste 20 åren. Från år 1999 till år 2018 ökade antalet koreanska katoliker mellan från 3,9 till 5,8 miljoner. Detta enligt uppgifter från det Koreanska katolska pastoralinstitutet. Det betyder en ökning…

Påven utser kvinna till hög diplomatisk tjänst

Påven Franciskus har krossat glastaket genom att utse den första kvinnliga chefen vid Heliga stolens statssekretariat rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet genom Christopher Lamb. Dr Francesca Di Giovanni kommer att ha en senior diplomatroll som ny avdelningschef för utrikesavdelningen…

Katolsk kritik mot nya spanska regeringen

Företrädare för Katolska kyrkan i Spanien har uttryckt oro för landets framtid efter att den nytillträdda regeringen har utlovat legalisering av eutanasi, inskränkningar av religionsundervisningen i skolan och expropriering av viss kyrklig egendom. I ett herdabrev talar kardinal Antonio Canizares…