Nyheter

Polen: Solidarnosc-museum öppnat i Danzig

Bredvid det område som tidigare var Leninvarvet i Gdańsk har ett museum öppnats om fackförenings- och demokratirörelsen Solidarnośćs (Solidaritets) historia. Bronisław Komorowski, Polens president, betecknande varvet under öppningsceremonin i söndags som ”en port till Polens frihet“. Utställningen, 3 000 kvadratmeter…

Franciskus kräver större miljömedvetande

Påven Franciskus uppmanar till ett ökat skydd av miljön. Det är inte bara institutioner som måste ta sitt ansvar utan även varje enskild medborgare, sade påven vid söndagens angelusbön på Petersplatsen. Skyddet av naturen är starkt kopplat till det mänskliga…

Jesuiter klagar över hinduisk propaganda i indiska skolböcker

Regeringen i delstaten Gujarat främjar extremistiska och hindunationalistiska åsikter hos skolbarn. Man har infört nio läroböcker baserade på principerna identitet, rasism och diskriminering typiska för radikala hinduiska grupper, som stödjer hat och våld, i 42 000 låg-, mellan- och högstadieskolor. Detta…

Särskild mässa för besättningen på flyktingfartyg

Förtvivlade besättningsmedlemmar på ett fartyg, som fraktat en container, i vilken 35 sikhiska flyktingar från Afghanistan gömt sig, deltog i en särskild mässa på måndagen [25 augusti]. Den och välsignandet av containerfärjan Norstream, organiserades av Wojciek Holub [bilden], hamnkaplan i…

Tyska biskopar: militärt ingripande i Irak möjligt

De katolska biskoparna i Tyskland framhåller att det under vissa omständigheter kan det vara rättfärdigt att gripa in militärt mot terrorgruppen ”Islamiska Staten” (ISIS) och att leverera vapen till dem som bekämpar den. Biskoparna manar också till humanitära insatser för…