Nyheter

Kardinal Sarah utmanar katolska traditionalister

Den 7 juli var det tioårsjubileum för den förre påven Benedictus XVI:s apostoliska brev Summorum Pontificum, i vilket han gav katolska präster friheten att fira mässan enligt det som brukar kallas ”den tridentinska riten” eller ”den gamla latinska ordningen”, enligt…

Patriark Bartholomaios och Ukraina

Ett upprop från den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, för kyrklig och politisk-militär fred i världens näst största ortodoxa land tas emot väl. Patriarken riktade detta budskap i början av juli till journalister från Ukraina då de besökte Phanar….

Muslimer i Europa marscherar mot terrorism

Manifestationen ”Muslimers marsch mot terrorism”, som startade i Paris, har gjort ett uppehåll i Berlin. I söndags bekräftade imamer från ett antal europeiska länder tillsammans med kristna och judiska representanter sitt ställningstagande mot våld i religionens namn. Initiativtagaren till marschen,…

Gudstjänstkongregationen vill motverka missbruk i nattvarden

I ett brev till den katolska kyrkans alla biskopar har Vatikanens kongregation för gudstjänster och sakramentsdisciplin fördömt missbruk av eukaristins sakrament (”nattvarden”) och vad man ser som ”bristen på respekt i den heliga sfären”, och upprepat gällande normer rörande eukaristin…

Kvinna får hög post i Vatikanen

Påven Franciskus har utnämnt en kvinna till en hög post i Vatikanen. På lördagen tillkännagavs att den italienska kvinnan Flaminia Giovanelli (69) utnämnts till undersekreterare i den departement (dikasterium) inom Vatikanen som ansvarar för migration, mänskliga rättigheter, miljö och fattigdomsbekämpning….

Påven välkomnar ny nyhetsportal för europeiska migranter

Påven Franciskus har berömt en nyetablerad nyhetsportal avsedd att förse migranter i Europa med information. I ett meddelande till nyhetsbyrån ANSA välkomnade den Heliga fadern siten InfoMigrants.net, ett samverkansprojekt mellan de franska och tyska nyhetsmedierna Media Monde respektive Deutsche Welle….