Nyheter

Italiensk kardinal stöder förslag om medborgarrätt

I konflikten om en ny medborgarrätt i Italien står den katolska kyrkan bakom initiativet från den vänsterdemokratiska regeringen. Ordförande för biskopskonferensen, kardinal Gualtiero Bassetti, betecknade enligt tidningen Avvenire lagförslaget som ”värt att understödja”. Förslaget innebär att ett nyfött barn automatiskt…

Ärkebiskop Welby: ”Bort med giftet ur Brexitförhandlingarna!”

Den anglikanska kyrkans överhuvud, ärkebiskop Justin Welby, förordar inrättandet av en partiöverskridande Brexit-kommission. Den skall vara rådgivare åt Theresa May, syftande till ”att ta bort giftet ur Brexit-debatten”, skriver ärkebiskopen av Canterbury som gästkolumnist i tidningen Sunday Mail. Britterna är…

Kardinalsrådet överväger lekfolkets medbestämmande

Reformgruppen kring påven Franciskus (K9-gruppen) överväger möjligheten att stärka kyrkfolkets delaktighet vid biskopsutnämningar. Denna fråga togs upp på senaste mötet i det råd med nio kardinaler, som stödjer påven i hans reformer av kurian. Man har där även tagit upp…

Påvliga akademin för livet får 45 nya medlemmar

Påven Franciskus har utsett 45 medlemmar i Påvliga akademin för livet (Pontificia Academia Pro Vita/PAV), bland vilka är den tyske läkaren och teologen Manfred Lütz. Vatikanen tillkännagav namnen i tisdags. Den påvliga vetenskapsgruppen har också bland medlemmarna den japanske stamcellforskaren…

Ny rapport från Open Doors om kristna flyktingar i Sverige

Organisationen Open Doors, som värnar om förföljda kristna, offentliggör i dag en ny flyktingrapport om förföljda kristna i Sverige. Rapporten som har den fullständiga titeln ”Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. En enkätundersökning under våren 2017”, finns att läsa här:…

Lutheran och katolik skänker en ikon åt påven

I dag, onsdag den 14 juni, överlämnar Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och den svenske katolske biskopen Anders Arborelius en ikon till påven Franciskus i samband med generalaudiensen på Petersplatsen i Rom. Gåvan är ett gemensamt uttryck för tacksamhet för…