Nyheter

Katolska och ortodoxa teologer i banbrytande genombrott

Katolska och ortodoxa teologer har nått samsyn i fråga om synodalitet och primat i den tidiga kyrkan (det vill säga avvägningen mellan biskoparnas gemensamma ansvar att leda kyrkan och metropoliten/den högste biskopens enskilda jurisdiktion – övers. anm.). Överenskommelsen beskrivs som…

Georgien inför påvens besök på fredag

På vägen från flygplatsen inne i staden finns en gata, som fått sitt namn efter USA:s förre president George Bush. ”Om Angela Merkel också besökte oss, skulle vi givetvis visa henne samma ära”, sade Chatuna Oniaschwili. Denna 30-åriga kvinna arbetar…

Har vi dragit rätt slutsatser från finanskrisen?

FN-organet UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling) meddelar i en årsrapport för 2016 att utvecklingsländerna börjar märka effekterna av den globala ekonomiska inbromsning som följde efter finanskrisen 2007–2008. I ett svar har en av Vatikanens experter på global utveckling…

Guds namn är ”fred”

Som en avslutning på ett tredagars möte om fred i Assisi, arrangerat av lekmannarörelsen Sant’Egidio, kungjorde påven Franciskus, den ekumeniske patriarken Bartholomaios I och andra representanter för världsreligionerna följande budskap om fred: ”Vi, kvinnor och män ur olika religioner, har…