Nyheter

Kardinal Urosa förfärad över läget i Venezuela

Kardinal Jorge Urosa betraktar regeringens senaste åtgärder i maktkampen i Venezuela med ”förvåning och ogillande”. Att den nya författningsförsamlingen i Caracas under tisdagen sammanträdde i parlamentets plenisal och att medlemmarna av det valda parlamentet hindrades av militär att komma in…

Ateister ser andra ateister som mindre moraliskt pålitliga

Ateister anses allmänt som ”potentiellt moraliskt farliga” också av andra ateister, enligt en ny studie. Undersökningen, som presenteras i den engelskspråkiga beteendevetenskapliga tidskriften Nature Human Behaviour och bland annat refereras i brittiska Catholic Herald, visar att ”över hela världen anses…

Kenyas biskopar uppmanar till fredliga val

De katolska biskoparna i Kenya har uppmanat landets medborgare att gå och rösta i president- och parlamentsvalen. Alla borde utnyttja sin grundlagsmässiga rätt att välja en ledning som har förmåga att hålla samman landet, säger ordföranden för den katolska biskopskonferensen…

Maduro ignorerar kyrkliga protester

Vatikanen uppmanar Venezuelas regering under president Nicolas Maduro, att inte sammankalla den författningsstiftande församlingen. I stället för att främja fred och försoning, kommer den att skapa ett ”klimat av spänning och motsättningar” och den kan bli en belastning i framtiden,…

Studie visar: fler amerikaner positiva till polygami

En ny undersökning visar att 17 procent av befolkningen i USA anser att polygami [det vill säga månggifte – övers. anm.] kan rättfärdigas moraliskt, vilket framförallt tycks bero på en ökning av acceptansen bland icke-religiösa tillfrågade. ”Även om polygama samhällen…