Nyheter

Franciskaner i Assisi ställer ut böcker om alkemi

Franciskanerna i Assisi skall arrangera en utställning under temat Alkemistiska manuskript från Franciskanorden. Den 23 juni ställer man ut elva handskrifter, som behandlar utforskandet av materien. Dessa dokument, som huvudsakligen kommer från 1500- och 1600-talen och förvaras på biblioteket i…

Påven accepterar tre chilenska biskopars avskedsansökan

Påven Franciskus har accepterat avskedsansökan från tre chilenska biskopar som en följd av sexuella övergrepp och bristfällig hantering av dessa. Det uppger den katolska nätportalen Aciprensa. Det rör sig om biskop Juan de la Cruz Barros Madrid (stiftet Osorno, se bilden),…

Argentisk biskop erkänns som martyr

Enrique Angelelli (1923–1976), biskop av La Rioja i Argentina, har av den katolska kyrkan erkänts som martyr. På lördagen offentliggjorde Vatikanen ett dekret om detta från påven Franciskus. Därmed kan Angelelli inom kort saligförklaras. Biskopen, som var motståndare till militärjuntan…

Ett nytt helgon och 6 saliga

Efter ett möte i går fredag den 8 juni med prefekten för Kongregationen för helgonförklaringar, Cardenal Angelo Amato, har påven Franciskus gett klartecken till en helgonförklaring av salige Nunzio Sulprizio (1817–1836). Han var lekman från Italien. Dessutom kommer 6 personer…

Amazonas som ekologisk förebild

I oktober 2019 kommer det att hållas en biskopssynod om Amazonas med de länder och regioner längs den latinamerikanska floden med samma namn representerade. Inför denna panamazoniska synod offentliggjorde Vatikanen i fredags den 8 juni ett förberedande dokument med titeln ”Amazonas:…