Nyheter

Kardinal Arborelius ser ett andligt uppvaknande

I en intervju med Catholic News Service (CNS) beskriver kardinal Anders Arborelius hur pandemin med covid-19 har hanterats av den katolska kyrkan i Sverige. ”Kyrkan har inom vissa områden varit lite mer strikt än övriga samhället och under de senaste…

Offentliga gudstjänster i Italien i slutet av maj

Som ett led av uppluckringen av coronautegångsförbudet kommer i Italien återigen offentliga gudstjänsten att kunna firas, antingen från den 24 eller den 31 maj, beroende på pandemikurvans utveckling. Som APA [en österrikisk nyhetsbyrå, övers. anm.] har berättat, ökade Italiens biskopskonferens…

Katolska biskopar i USA tillfrågas om att öppna samhället

Den amerikanska regeringen har tillfrågat fyra katolska biskopar som nyss har återinfört offentliga mässor i sina stift, om riktlinjerna för ett kommande öppnande av ekonomi och samhälle i USA i kölvattnet till corona-pandemin. Enligt källor som refereras av den engelskspråkiga…

Katolsk kvinnoförening varnar för hungersnöd i Indien

Världens största lockdown i Indien berör för närvarande ungefär 1,3 miljarder människor. Den indiska regeringens stränga anti-corona-åtgärder kan nu ändå utlösa hungersnöd bland den redan fattiga befolkningen, varnar Eva Wallensteiner, Indienexpert och projekthandläggare i Österrikes katolska kvinnoförening (Kfbö, Die Katholische…

Stora utmaningar i Indien under pandemin

Indien kommer sannolikt att förlänga landets nedstängning som pågått i 40 dagar. Nedstängningen har hittills visat sig effektiv i kampen mot coronaviruset, men en förlängning kan öka fattigdom och hunger bland miljontals invånare. Flera indiska delstaters ledare yrkar på en…

Kyrkliga företrädare kräver Bolsonaros avgång

Brasiliens kristna råd menar att presidenten ”predikar” konflikt och går in för desinformation i stället för att ena landet i kampen mot coronaviruset. I Brasilien kräver kyrkliga företrädare att en process inleds för att avsätta president Jair Bolsonaro. Det nationella…

Oväntad inblick i katolsk skolgång: en pappa berättar

I en personlig text på hemsidan för America Magazine skriver katoliken, skribenten, läraren och pappan Nick Ripatrazone om att för första gången möta katolskt präglad skolgång. Under rubriken ”Med mina döttrar hemma får jag till slut en katolsk utbildning” berättar…