Nyheter

Biskop Anders visar väg

I ett brev till de troende i Stockholms katolska stift, publicerat i dag den 4 september, uttrycker kardinal Arborelius förtvivlan över de övergrepp som kommit i dagen runt om i den världsvida kyrkan. Stockholms katolska stift antog 2001 en beredskapsplan…

Storbrand har förstört Brasiliens nationalmuseum

Det tidigare kejserliga palatset i Rio de Janeiro, som inrymde Brasiliens nationalmuseum, har härjats av brand. Det är landets största vetenskapliga institution och tillika Latinamerikas största museum för naturhistoria och folklivsforskning. Hur många av de närmare 20 miljoner artefakterna som…

Marx: Nationalism och kristendom går inte ihop

Enligt kardinal Reinhard Marx, ordförande i den tyska biskopskonferensen, är nationalism och katolicism oförenliga. Det hävdar han i en intervju med Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) och Deutscher Welle i Gdansk, Polen. Överdrivna nationalkänslor är de största orsakerna till krig, betonade kardinalen….

Venezuelas biskopar informerar påven om krisen

Inom ramen för ett planerat möte i Vatikanen den 10 september kommer Venezuelas biskopar att informera påven om den krisartade situationen i landet. En talesman för den venezuelanska biskopskonferensen meddelar, att det är första gången sedan 2009 som kyrkans överhuvud…

Unga präster på sommarkurs i Ryssland

Unga katolska präster från Italien, Spanien, Frankrike, Tjeckien och Rumänien deltar för närvarande återigen i Ryssland i en sommarkurs, som sedan flera år har hållits omväxlande i Rom och i Moskva. Målet för sommarkursen är att till unga katolska respektive…

Biskoparna i Illinois vill samarbeta med justitiekanslern

Flera katolska biskopar i den amerikanska delstaten Illinois har uttryckt önskemål om samarbete med delstatens justitiekansler för att utvärdera stiftens rådande policier och riktlinjer för att förhindra prästövergrepp på barn, unga och andra utsatta personer. Biskoparna vill analysera riktlinjerna för…

Ännu en katolsk präst mördad i Mexiko

Mexiko är ett av de farligaste länderna för katolska präster. Enligt siten La Opiniónpå söndagen uppvisade liket av den saknade 49-årige prästen Miguel Gerardo Flores Hernández spår av misshandel. Ärkesiftet Morielia, som prästen tillhörde, gav uttryck för sitt deltagande med…