Opinion & iakttagelser

Mot negativitetens gift

av BERND HAGENKORD S.J. Likt ljudet från en bönekvarn hör man under dessa inledande veckor av den synodala vägen: ”vi måste lyssna på varandra, inte bara försvara våra egna befästa positioner”. Och även jag själv hör till dem som anser…

Gammal vid 40?

av SYSTER INGRID OSB Vi lever längre och förväntas även arbeta längre. Vid årsskiftet höjdes som bekant lägsta ålder för att ta ut allmän pension, och Pensionsmyndigheten skriver att åldern sannolikt kommer att fortsätta höjas fram till år 2026. Enligt…

Fredrik Svenaeus om det naturliga

RECENSION av SVANTE NORDIN Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, ifrågasätter den strävan bort från det kroppsliga som han identifierar inom såväl de idéer som sammanfattas under paraplyet ”queerteori” som inom transhumanismen och vårt stadigt…