Opinion & iakttagelser

Mässfirande under en pandemi

av JAKOB LÖNDAHL och ANDERS PILTZ Vi bör vara försiktiga med att åberopa religionsfrihetsargumentet när det gäller att utkräva olika typer av rättigheter, såsom mässfirande i större grupper under en pandemi. Det finns tillfällen när vi av religiösa skäl ovillkorligen måste…

En dansk biktstol

av OLLE BRANDT Den 15 december 1920, för jämnt hundra år sedan, skänkte den lutherske kungen av Danmark Christian X en biktstol till den romerska kyrkan Santa Maria in Traspontina nära Petersplatsen. Till vänster om ingången till kyrkans sakristia, i vänstra…

Sankt Nikolaus liv genom ikonerna

av PER-ARNE BODIN Irina Brändén: Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus: Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala universitet 2018. Nationalmuseum har en av världens finaste ikonsamlingar. Konstvetaren Irina Brändén har disputerat…