Opinion & iakttagelser

#metoo och ledarskap

av ERIK ÅKERLUND #metoo-kampanjen fortsätter att röra upp i olika delar av livet i Sverige, bland annat på arbetsplatser som Sveriges Radio och Dramaten. Svaret blir, som så ofta, från ledningens sida att man ska ”skärpa riktlinjer” och ”tillsätta utredningar”….

Sverigedemokratisk syn på muslimer

Sverigedemokaternas landsdagar pågår för närvarande i Norrköping. I går, lördag den 25 november, under debatten om partiets kulturpolitik, gjorde en av delegaterna, Martin Strid från Borlänge, ett uttalande som borde ha fått samtliga som hörde det att reagera omedelbart. I…