Thomas Idergard

En kristen politik?

av THOMAS IDERGARD I tidningen Dagen pågår en debatt om de svenska Kristdemokraternas vägval och framtid (läs här, och sedan två repliker här respektive här). Det ankommer nu varken på mig eller på Signum att ha synpunkter på enskilda partiers ideologiska…