Tord Fornberg

Var begravdes Jesus?

– Den heliga gravens kyrka – ligger den på platsen där Jesus korsfästes och begravdes? Platsen för Jesu kors och för hans grav har stått i fokus för kristen gudstjänst i Jerusalem så långt tillbaka vi kan kartlägga denna. När…

Paideia 10 år

Paideia 10 år – Judiska perspektiv på Europa. Tord Fornberg Paideia, The European Institute for Jewish Studies in Sweden, har fyllt tio år. Institutet skapades år 2000 med ekonomiskt stöd av bland annat Sveriges regering som ett akademiskt institut för att…