Ur tidigare nummer

Civiläktenskapets välsignelser

HODACS, ANNA MARIA Ledare publicerad i Signum 2008 nr 9 Alliansregeringens löfte om en gemensam proposition till riksdagen om samkönade äktenskap under innevarande år har visat sig svårt att infria. Kristdemokraterna står fast vid ståndpunkten att ett äktenskap bara kan ingås av en man och en kvinna. Regeringen har därför…

Vad gör kyrkan i skolan?

JAN-OLOF HELLSTEN Den blomstertid nu kommer. Red. Peter Ekman & David Ekh. Sveriges Kristna Råd 2010, 148 s. Den blomstertid nu kommer är ett ekumeniskt utbildningsmaterial om samarbetet mellan kyrka och skola. Den första delen utkom 2007. Den behandlar samarbetet utifrån tre perspektiv. Avsnittet om ”möjlighet” beskriver hur skolan fungerar och vilka…

Rapsodiskt om Sverigedemokraterna

MINNA SALMINEN KARLSSON Pontus Mattson: Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Natur & Kultur 2009, pocket 2010. Vilka är Sverigedemokraterna? Ett populistiskt missnöjesparti. Ett rasistiskt parti, som vill få invandrarna ur landet och alltså representerar en ideologi som går stick i stäv med humana svenska värderingar. En svulst i samhällskroppen, eller åtminstone det…

De mänskliga rättigheternas rötter och framväxt

HANS JOAS Var har de mänskliga rättigheterna sina rötter – i religionen eller i en ateistisk upplysningstradition? I denna artikel visar sociologiprofessorn Hans Joas att de mänskliga rättigheternas historiska framväxt är mer komplicerad än vad man hittills ofta hävdat. När det gäller de mänskliga rättigheternas historia och filosofi pågår det en…

En demokratins filosof

PAUL VALADIER I artikeln presenteras Jaccques Maritains syn på demokratin, dess möjligheter och dess begränsningar. Kan hans tankar hjälpa oss i en plågad samtid att se framtiden an med tillförsikt? Under det tjugonde århundradet bevittnade Jacques Maritain (1882–1973) ”det hedniska rikets” uppgång. Det antog genom rastänkande eller genom proletariatets diktatur barbariska…

De ofullkomliga helgonen

ANDREAS R. BATLOGG Boken Mother Teresa: Come Be My Light, som publicerades i början av september, nästan exakt tio år efter författarens död, har väckt starka reaktioner världen över. Folk blev överraskade, delvis chockerade, ja till och med upprörda. ”Ängeln från Calcutta” som ordensgrundaren ibland kallades, härstammade från Albanien och fick sin…

Den katolska kyrkan i Kina

MAHEU, BETTY ANN Den katolska kyrkans prekära läge i Kina håller möjligen på att förbättras, men synen på utvecklingen varierar från stor optimism till djupaste pessimism. Mark är rysk journalist och han kommer varje år på besök till Holy Spirit Study Centre i Hongkong för att skaffa sig aktuella informationer…

Chaim Potoks teologiska thriller

OLLE BRANDT I en serie romaner ventilerar Chaim Potok den svåra avvägningen mellan tradition och förnyelse. Problemet gestaltas i judisk miljö men har stor allmängiltig räckvidd. Den 23 juli 2002 avled den judiske författaren Chaim Potok, som i en rad romaner skildrade begåvade unga mäns uppväxt i den chassidiska traditionen i…

Roms nya budskap om bioetik

ERWIN BISCHOFBERGER Den 8 september 2008 publicerade Troskongregationen i Rom instruktionen Dignitas personae – personens värdighet. Den handlar om vissa bioetiska frågor som den senaste tiden har sysselsatt både den vetenskapliga världen och kyrkan. Dokumentet kom till efter omfattande konsultationer bland världsledande forskare inom biologi, medicin, filosofi och teologi. Det befattar sig med…

Biologisk evolution och kristen teologi

ARTHUR PEACOCKE Arthur Peacocke är Dean vid Clare College i Cambridge. Denna text är en förkortad version av enföreläsning som han höll vid Darwin Centenary Conference of the British Society for the History of Science i London den 12 november 1982. ”Darwinismen uppträdde, och fast den kom i fiendegestalt verkade den…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.