Den svenska ensamheten

I vilken mån är ensamhet en politisk fråga? Och hur bör man hantera det i vår tid allt mer omdebatterade fenomenet ofrivillg ensamhet? Den frågan reflekterar Signummedarbetaren John Sjögren över i en artikel i tisdagens utgåva av Svenska Dagbladet.

Under rubriken Så botar vi den svenska ensamheten redogör Sjögren för två motsatta sätt att se på vad en människa är; dels en kollektivistisk förståelse inom den socialistiska vänstern och dels en individualistisk förståelse inom den liberala högern. Den kollektivistiska vänstern leder till den anonyma massans ensamhet, medan den individualistiska liberalismen leder till den isolerade individens ensamhet. Men även om politiken kan dra sitt strå till stacken, kan problemet lösas först om man också är beredd att ställa mera grundläggande frågor om vår människosyn. Bara den som ställer frågan om vilken människosyn som de politiska reformerna bör utgå ifrån kan nå fram till ett mera hållbart svar. Här lyfter John fram den personalistiska människosynen, som i dag för en tynande tillvaro i Sverige, men som han menar förtjänar att tas på större allvar när man diskuterar frågan om den svenska ensamheten.

John Sjögrens artikel kan man hitta via denna länk:

https://www.svd.se/sa-botar-vi-den-svenska-ensamheten

Red. 2020-02-20