Diplomatiska hinder kommer att möta påven i Korea

Sedan påven Franciskus på onsdagen lyft från Rom mot Seoul på den första påvliga resan till Asien på 15 år, kommer han att konfronteras med hinder som hans företrädare möttes av, men besöket torde också kunna erbjuda unika möjligheter i en region som traditionellt varit motståndare till kyrkan.

Efter avfärden från Fiumicinoflygplatsen kl 04.00 lokal tid kommer påvens specialchartrade plan från Alitalia att komma in i kinesiskt luftrum tidigt på torsdagens morgon, vilket är första gången för en påvlig resa. I enlighet med Vatikanens diplomatiska skick och bruk kommer påven att sända ett radiobudskap till Kina, en sällsynt gest mot det kinesiska ledarskapet.

Hans besök äger rum i en krissituation för kyrkan i Kina och för demokratin i Hong Kong, den politiskt sett mest progressiva provinsen under Pekings kontroll. Hittills i år har minst 231 kyrkor i den östra Zhejiangprovinsen utsatts för förstörelse och korsnedtagning. I Hong Kong har det ägt rum demonstrationer med hundratusentals deltagare i protest mot att Peking vägrar låta provinsen nominera egna kandidater till valen i samband med de politiska reformer som skall träda i kraft 2017. Båda frågorna torde komma upp när påven träffar kardinalerna John Tong och Joseph Zen, båda från Hong Kong, vilket skall ske vid den särskild biskopskonferens för de asiatiska biskoparna, som skall äga rum i Seoul på torsdag eftermiddag.

Utsikterna för en dialog om religion och rättigheter i Nordkorea ser mindre lovande ut. I förra veckan avvisade Nordkoreas statliga Korean Catholics Association (KCA) en inbjudan att sända katoliker från Nordkorea till en särskild försoningsmässa i Seoul på måndag den 18 augusti, sista dagen för påvens besök. Som skäl anfördes att en samfälld militärmanöver med USA skall äga rum samma dag.

Fastän möjligheterna att vid påvens besök ta upp frågor om de hårda inskränkningar av religionsfriheten som råder i Nordkorea verkar begränsade, har det på senare tid framskymtat förbättringar, låt vara blygsamma. I slutet av maj blev ärkebiskop Andrew Yeom Soo-jung [bilden] den förste katolske kardinalen att beträda nordkoreansk mark, då han korsade den demilitariserade zonen och besökte industrikomplexet Kaesong, där koreaner från både norr och söder arbetar tillsammans.

Frank Ruediger, som forskar om Nordkorea vid universitetet i Wien, säger att landet på sistone visat sig villigt, när det passar, att ha kontakt med ”västerländsk” religion, vilket kan komma att erbjuda påven möjligheter på längre sikt. Det finns också talrika kristna hjälporganisationer verksamma i Nordkorea ända sedan den svåra svältkatastrofen vid mitten på 1990-talet och det finns ett kristet sjukhus i den speciella ekonomiska zonen Rason nära den ryska gränsen. Pyongyang har också skickat trevare till den rysk-ortodoxa kyrkan.

Fastän påven förväntas ta upp frågan om rättigheter, religionsfrihet och återförening rörande Nordkorea – såväl privat som offentligt – är det oklart hur långt han kommer att gå sedan hans plan landat i Seoul.

”Även om påven av allt att döma inte kommer att vilja agera överdrivet ’politiskt’ hoppas vi ändå att han kommer att lyfta fram situationen och vädja om bön”, säger Benedict Rogers, ledare för Asiendelen av Londonbaserade Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Steve Finch, UCA News, Rom, 2014-08-13