DO: Barnmorskan Grimmark inte diskriminerad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kungjort sin dom, att barnmorskan Ellinor Grimmark inte kan anses ha blivit diskriminerad. Det uppger tidningen Dagens Medicin, som du kan läsa här

I ledaren i senaste numret av Signum reflekterade Philip Geister över fallet i artikeln ”Samvetes pris” Signum nr 2/2014

Red. 2014-04-10

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/abortvagrande-barnmorska-inte-diskriminerad/

http://signum.se/samvetets-pris/