Domstol upphäver dom mot befrielseteologen Cardenal

Ernesto_Cardenal_a_la_ChasconaEtt domslut i den nicaraguanska huvudstaden har enligt lokala medier upphävt en tidigare dom mot poeten Ernesto Cardenal (92 år gammal), en dom som för denne befrielseteolog skulle ha inneburit böter på en summa motsvarande 750 000 euro. Bakgrunden var en årslång tvist kring en fastighet på ögruppen Solentiname, där Cardenal en gång upprättade en urkristen kommunitet.

Samtidigt dementerade Cardenal utsagor i sin omgivning, enligt vilka han på grund av de rättsliga processerna kände sig politiskt förföljd och därför övervägt att söka asyl i Tyskland, Spanien eller Chile. ”Jag har inte ansökt om asyl”, sade han i dagstidningen La Prensa. I stället bekräftar han sin avsikt att stanna i Nicaragua: ”De kan omringa mitt hus men jag lämnar inte landet.”

”Sandinist, marxist och kristen”

Cardenal gäller som en av de mest svårgripbara gestalterna i Latinamerika. Han kallar sig själv ”Sandinist, marxist och kristen”. Påven Johannes Paulus II förbjöd honom år 1985 att utöva prästerliga tjänster, eftersom han blev kulturminister i den revolutionsregering, som störtade Somoza diktaturen i Nicaragua.

För sitt litterära arbete tilldelades Cardenal de tyska bokhandlarna fredspris år1980 och år 2012 drottning Sofias pris för spanskamerikansk litteratur. Kritiker kallar honom ”grundare av den mystiska latinamerikanska litteraturen” eller ”den mest originella kristna mystiker under 1900-talet”.

Den 4 mars i år blir Cardenal hedersdoktor vid universitet i Wuppertal. Fakulteten för kulturvetenskap visar därmed sin uppskattning för hans bidrag till världslitteraturen och för hans engagemang för det kulturella utbytet mellan Nicaragua och Tyskland, meddelar universitetet.

Kathpress 2017-02-20