En annan historisk omfamning för 52 år sedan

av OLLE BRANDT
Det historiska mötet mellan påven Franciskus och den rysk-ortodoxe patriarken av Moskva Kirill fick välförtjänt utrymme i medierna, som dock lyckades få mycket om bakfoten. I hela världen talades det om en historisk omfamning efter tusen år. Det är lätt att inse att sådana rubriker var missvisande.

För tusen år sedan fanns inte staden Moskva, som nämns först 1147. Inte heller hade Moskva-patriarkatet upprättats för tusen år sedan. Den rysk-ortodoxa kyrkan går tillbaka till dopet av Vladimir I år 988. Kyrkan leddes då från Kiev som en kyrkoprovins under patriarken av Konstantinopel. År 1325 flyttade metropoliten till Moskva. Det var först på 1400-talet som metropoliten gjorde anspråk på självständighet från Konstantinopel.

På 1500-talet börjar man tala om patriarken av Moskva. År 1721 avskaffades patriarkatet av Peter den Store och ersattes av den Heliga Synoden under ledning av biskopen av Moskva med metropolits titel. Patriarkatet återupprättades 1917.

schism_paul-athenagorasTidningsrubrikerna var i sig riktiga men kom 52 år för sent. Den historiska omfamningen ägde rum redan den 5 januari 1964. Det var då påven Paulus VI och den ekumeniske patriarken Athenagoras av Konstantinopel omfamnade varandra i Jerusalem. Det ledde till att de bägge under samtidiga riter i Rom och Istanbul den 7 december 1965 kunde lyfta de ömsesidiga bannlysningarna från 1054. Tio år senare, 1975, kysste Paulus VI fötterna på den ekumeniske patriarkens utsände i Sixtinska kapellet.

Sedan dess har det varit en strid ström av möten mellan påvarna och olika ortodoxa och orientaliska patriarker både i Vatikanen och under påveresor. Det var bara patriarken av Moskva kvar på listan. Redan Boris Jeltsin bjöd in Johannes Paulus II att besöka Ryssland men den rysk-ortodoxa kyrkan vägrade bjuda in honom. Mötet i Havanna erbjöd en utväg ur detta dödläge. Den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartolomeos I kommenterade på twitter att han var glad över att den dialog som inleddes 1964 av Paulus VI och Athenagoras nu fortsätter att bära frukt.

Olle Brandt 2016-02-13