Europeiska rabbiner fördömer angrepp på kristna i Israel

De europeiska rabbinernas konferens har skarpt fördömt de senaste övergreppen på kristna platser i Israel. En sådan vandalism är ”ojudisk” och ”den plågar oss alla”, förklarade konferensens ordförande rabbi Pinchas Goldschmidt i onsdags kväll i Brüssel. Klottret motsäger såväl anden som skriften i Tora.

Rabbinkonferensen vädjade till Israels regering att grundligt klara upp de kriminella angreppen och bestraffa de ansvariga. Israel har i det förgångna alltid trätt upp för skyddet av alla trosriktningars religiösa rättigheter. ”Vi måste säkerställa att människor av alla trosriktningar liksom besökare av landet behandlas med respekt för sina religiösa traditioner”, sade Goldschmidt.

Israels president Shimon Peres meddelade under tiden att han ville påskynda undersökningen. En talesperson för presidentkansliet betonade att man tar incidenterna mycket allvarligt. Den högste ansvarige för de kristna heliga platserna, franciskanprästen Pierbattista Pizzaballa, hade under måndagen vänt sig i en skrivelse till Peres och bett om hjälp vid utredningen.

Under de senaste veckorna har i Jerusalem de kristna platsernas upprepade gånger blivit nedklottrade med hatiska graffiti. Bland annat kunde hotelser som ”död åt kristendomen” och ”vi skall korsfästa er” läsas. Möjligen står gärningarna i samband med att den israeliska regeringen har vidtagit åtgärder mot illegala bosättningar på västbanken. Graffiti med uttryck som används av radikala bosättare tydde på detta.

Kathpress 2012-03-01