Facebook missgynnar katolsk reklam?

En katolsk insamlingskampanj via Facebooks funktion för insamlingar drabbades av kritiska förseningar under den huvudsakliga kampanjperioden mellan Thanksgiving-helgen i november och jul. Orsaken sägs vara Facebooks nya rutiner för godkännande av reklam med religiöst innehåll.Det aktuella fallet handlar om en fond kallad ”Mater Ecclesiae-fonden för kallelser”, baserad i den amerikanska delstaten Virginia, med syfte att hjälpa katolska präster, nunnor och munkar att betala av på sina studielån. Matthew Meeks är rådgivare i insamlingsfrågor till fonden och säger till den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA, att Facebooks policies för att godkänna annonser orsakade en mycket kritisk försening för årets insamling.

Redan från start upplevde man ”flera betydelsefulla problem med Facebook”, enligt Meeks. ”Först och främst tog det mer än 24 timmar för insamlingsannonsen att godkännas. Detta för att fonden först fick meddelandet att innehållet i annonsen om insamlingen potentiellt kunde bryta mot Facebooks regler om förbud mot diskriminering avseende etnicitet, religion och sexualitet – för bostadsannonser! Men det här var ju ingen bostadsannons och inte heller gjorde vi någon som helst exkludering utifrån till exempel etnicitet när det gäller mottagare av annonsen.” Meeks menade att annonsen självklart medvetet riktade sig till katolska Facebook-användare eftersom dessa rimligen bedömdes vara mest benägna att stödja en insamling för katolska ändamål. Den ”kontroversiella” annonsen i fråga innehöll en länk till en video där en katolsk ordenssyster berättade sin kallelsehistoria efter att en gång i tiden ha läst en annons från ”Mater Ecclesiae-fonden”.

”Efter att annonsen till slut lades ut fick fonden direkt meddelanden från många människor som uppgav att de haft svårt att dela videoklippet i annonsen och bara fått informationen från Facebook att filmen inte var tillgänglig. Och annonsen drog inte in ett enda öre till insamlingen”, fortsatte Meeks.

CNA uppger i sin artikel att man upprepade gånger försökt få en officiell kommentar av Facebook, som först svarat att man behövt mer information och sedan bara upphört att svara på upprepade påminnelser.

Facebook har det senaste året värjt sig mot anklagelser, framförda i anslutning till det amerikanska presidentvalet 2016, om att ha möjliggjort ryska propagandakampanjer i syfte att öka de religiösa och politiska spänningarna i USA. Därför meddelade företaget i höstas att man introducerade nya kontrollrutiner vilka kunde ge vissa förseningar av vissa typer av annonskampanjer. I synnerhet skulle annonser relaterade till sociala, politiska eller religiösa frågor granskas extra noga innan de godkändes. Bland annat hette det att ”olämpliga annonser” skulle kontrolleras manuellt för att särskilt motverka ”hat” och ”diskriminering”.

Matthew Meeks är mycket kritisk till att detta leder till att alla annonser med religiöst innehåll kommer under granskning, utan närmare urskiljning. Den fördröjning för exempelvis kyrkliga insamlingskampanjer som detta medför när Facebook och Google nu står för 65 procent eller mer av all digital annonsering, är en diskriminering mot insamlingar med religiösa ändamål jämfört med andra, påpekar han. En nyligen genomförd förändring av Facebooks algoritm tvingar också fler annonsörer att betala för samma utrymme, vilket också missgynnar icke-kommersiella aktörer, menar Meeks.

I juli 2017 fick Facebook skarp kritik för att ha blockerat 25 katolska Facebook-sidor utan förklaring. Blockeringen hävdes så småningom och företaget skyllde på ett illa fungerande spam-system. Facebook har under 2016 och 2017 också varit inblandat i andra fall av upplevd åsiktsdiskriminering av innehåll och annonsering, där kontrollsystemet har styrts manuellt.

Catholic News Agency, 2018-01-03