Familjen, utbildning och minimilöner hjärtefrågor för Chiles biskopar

”Vi är bekymrade över vårt fosterland i dagsläget och för morgondagen”, säger de katolska biskoparna i Chile i ett offentligt uttalande vid slutet av deras 105:e plenarmöte som ägde rum förra veckan. ”Vi inbjuder alla troende att bedja för fred och rättvisa, förståelse och samarbete mellan folkgrupperna, liksom även för framtida auktoritetspersoner som landet kommer att välja. Vi inbjuder alla troende att också bedja för de teman som i dagsläget är aktuella i Chile och som särskilt bekymrar oss: minimilöner, konflikter på arbetsmarknaden och utbildning, samt familjen och respekten för det mänskliga livets värdighet.”

I dokumentet ger biskoparna uttryck för den katolska gemenskapens glädje över den nye påven Franciskus och bekräftar sitt engagemang att bedja för hans missionsuppdrag. Eftersom många präster från olika delar av landet deltog i plenarmötet, uttrycker biskoparna även en önskan att ”vandra med prästerna i uppgiften att evangelisera, i synnerhet i denna tid av mission”.

Agencia Fides 2013-04-15

Se även intervju med ordföranden för Chilenska biskopskonferensen tillika ärkebiskop av Santiago, monsignore Ricardo Ezzati, utlagd på YouTube