Flera kvinnor i kurian?

Frågan om ur kvinnorna ska bli mera delaktiga i den romerska kurian kommer att stå på dagordningen vid kommande möten i kardinalsrådet omkring påven Franciskus. Det meddelade Vatikanens talesperson Alessandra Gisotti på onsdagen, i samband med att rådets 29:e session avslutades. Efter att kuriereformen tillfälligt avslutas vid slutet av detta år, kommer kardinalsrådet att ägna sig åt andra uppgifter.

Sedan måndag talade de sex kardinalerna och två biskoparna med påven Franciskus framför allt om det befintliga utkastet till en apostolisk konstitution. Denna skall ge nytt regelverk för uppgifter och strukturer i den katolska kyrkans centrala förvaltning. Utkastet sänds i dagarna till biskopskonferenserna, till ledarna för större ordenssamfund, till kuriechefer och till vissa universitet för utlåtanden.

Svaren kommer att skickas tillbaka till kardinalsrådet, och enligt påvens vilja ska man ta hänsyn till dem när de slutgiltiga formuleringarna görs. Rådet hoppas att vid sin nästa session, i slutet av juni, ha fått större delen av svaren med utlåtanden. Man kan vänta sig att konstitutionen med arbetstitel Praedicate evangelium (”Förkunna evangelium”) offentliggörs vid slutet av detta år.

Men detta innebär på intet sätt att kuriereformen är avslutad, säger Gisotti. Franciskus har vid upprepade tillfällen betecknad den som en längre process. Målet är en ”alltmera missionerande hållning hos kurian”. Rådets nästa möte är planerat till 25–27 juni.

Andra ämnen under det senaste mötet var övergrepp och skydd av barn, till exempel med återblick på den kris som kulminerade i Rom i slutet av februari. Bostons kardinal Sean O’Malley, ordförande för den påvliga barnskyddskommissionen, informerade även om dess senaste plenarmöte.

Att utöka antalet kardinaler i det krympta rådet från sex till återigen nio är alltid tänkbart, enligt Gisotti. Men sannolikt kommer det inte att ske förrän rådet tar upp nya ämnen. Till ”K6”, som rådet kallas, hör nu kardinalerna Oscar Rodríguez Maradiaga (76 år) från Honduras, Giuseppe Bertello (76), ordföranden för Vatikanstatens förvaltning, Oswald Gracias (74 år) från Indien, Reinhard Marx (65 år) från München, Sean Patrick O’Malley (74 år) från Boston samt kardinalstatssekreteraren Pietro Parolin (64 år).

Dessutom tjänstgör som sekreterare biskoparna Marcello Semeraro (71 år) från Albano vid Rom och experten på kanonisk rätt Marco Mellino (52 år), som påven i oktober 2018 utsåg till adjungerad sekreterare. De som har avgått är kardinalerna George Pell (77 år), Australien Francisco Errázuriz (85 år), Chile samt Laurent Monsengwo (79 år), Kongo.

Kathpress 2019-04-10