Franciskus och Microsoft överlägger om artificiell intelligens

Påven Franciskus har överlagt med vice VD för Microsoft, Brad Smith, om möjliga användningsområden och utmaningar när det gäller ”artificiell intelligens för det gemensamma goda”. Även den digitala klyfta som ännu finns över hela världen var ett ämne under privataudiensen, rapporterar Vatikanen.

Bakgrunden till mötet i onsdags var det framtida samarbetet mellan Vatikanen och Microsoft, där man ämnar främja och lyfta fram etiska projekt och forskning på temat artificiell intelligens (AI). I en intervju i torsdagsnumret av Vatikanens tidning L’Osservatore Romano varnade Smith för de följder som automatisk ansiktsigenkänning kan får för mänskliga rättigheter och privatlivet.

Smith och ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande för Påvliga akademin för livet (Pontificia Accademia Pro Vita), har presenterat för påven ett pris för etik för AI, som akademien och Microsoft fortsättningsvis kommer att dela ut, meddelar Vatikanen. Konsekvenserna av AI kommer också att vara ämnet för akademiens plenarsammankomst under år 2020.

”Om vi inte agerar nu, riskerar vi att vakna upp om fem år och erkänna att denna teknik har spritts så att sociala problem avsevärt har förvärrats”, sa Smith, som sedan år 2015 är ordförande för Microsoft, och varnade till exempel för konsekvenserna av automatisk ansiktsigenkänning. Den teknologiska utvecklingen hör emellertid till mänsklighetens evolution, menar Smith. Även om AI bidrar till det gemensamma bästa, måste man låta den åtföljas av etisk reflexion och lämplig lagstiftning.

Världssamfundet måste ta gemensamt ansvar. Ingenjörer och programmerar, som utvecklar sådant som AI och cloud-teknik, är inte alltid de som är bäst ägnade att bedöma vilken roll sådan teknik har i samhället. Det måste andra göra.

Å ena sidan är det regeringarnas uppgift att främja utvecklingen av AI, å andra sidan måste de utveckla och implementera effektiva strategier för att skydda personliga data och privatlivet. Därför krävs det en ständig dialog mellan regeringar, företagare och NGO [non-governmental organisations, från regeringarna fristående organisationer. övers. anm.] samt civilsamhället, menar fortsättningsvis Microsofts vice VD. Smith kommer att delta i konferensen ”Robotteknik, människa, maskin och hälsa”, som äger rum i Vatikanen 25–27 februari 2019.

Kathpress 2019-02-14