Fynd av en 2000 år gammal marknadsplats i Jerusalem

I Jerusalem har arkeologer funnit vad man tror är lämningarna av en 2000 år gammal marknadsplats längs pilgrimsvägen mellan den så kallade Davids stad och Tempelberget. Fynden omfattade bland annat ett sällsynt bord för måttbestämningar liksom vikter av sten, detta enligt ett meddelande i måndags från den israeliska antikvitetsmyndigheten IAA.

Det 2000 år gamla bordet har två fördjupningar som är försedda med avlopp. Dessa tjänade syftet att fastställa mängden hos vätskor som vin och olja. Enligt den israeliske arkeologen Ronny Reich har min tidigare endast funnit två liknande bord med måttangivelser i Jerusalem.

Man har också funnit ett antal vikter av sten med olika tyngd och av en typ som man vet användes i Jerusalem under denna tid. Det faktum att staden förfogade över egna viktenheter tyder på att den var platsen för omfattande handel och ett rikt näringsliv vid tiden för det Andra templet.

Arkeologerna som är ansvariga för utgrävningarna som äger rum under en parkeringsplats söder om Gamla staden håller det för troligt, att området mellan Davids stad och Templet användes för handelsverksamhet. De nu gjorda fynden stöder den tesen och antyder möjligheten att här har funnits ett marknadstorg. Enligt Reich kan man också tänka sig, att den här delen av staden under det Andra templets tid inrymde kontor för de inspektorer som ansvarade för att mått och vikter var korrekta, de som hade titeln agoranomos.

Kathpress 2020-01-06