Hjälpsändningar till Venezuela

Den venezuelanska biskopskonferensen har uppmanat president Nicolás Maduros regering att tillåta att hjälpsändningarna, som erbjuds från utlandet, förs in i landet. ”Landet behöver humanitär hjälp”, anser den katolska biskopskonferensen enligt uppgifter från Vatikanens presstjänst Fides i ett uttalande som offentliggjordes på torsdagen. ”Att behöva och erhålla hjälp är inte att förråda fäderneslandet. Det är fastmer en moralisk plikt, som angår oss alla, med tanke på den dramatiskt trängda situation, som det venezuelanska folket befinner sig i”, säger vidare biskoparna.

Armén lyder under edlig förpliktelse att ”försvara människorna, att skydda deras oförytterliga rättigheter och garantera deras människovärde”, tillade biskopskonferensen. Vidare får man inte respektera befäl ”som ifrågasätter befolkningens rätt till liv och säkerhet”.

Biskoparna anspelade därmed på föreskrifter från Maduro, som har gett militären instruktioner om att hjälpsändningar inte skall släppas över gränsen mellan Colombia och Venezuela. ”Vi måste lyssna till människornas nödrop och fredligt försvara humanitär hjälp”, säger kyrkans representanter.

På lördagen skall en hjälpsändning, som kommer från biståndsorganisationen USAID i USA, och som har organiserats av den venezuelanska oppositionen, nå fram till Colombias gräns mot Venezuela. Även i Brasilien lär uppsamlingsstationer för livsmedel, mediciner och hygienartiklar ha upprättats. Statschefen Maduro betraktar för sin del hjälpsändningarna som en förevändning för militär intervention. På torsdagen beslutade han att stänga gränsen mot Brasilien, efter att den brasilianska regeringen hade meddelat att man ville skick hjälpsändningar till gränsen.

Kathpress 2019-02-22