Hög jurist i Vatikanen anklagad för sexuella övergrepp på lista i USA

I listan över skandalfallen om sexuella övergrepp i kyrkan har ytterligare ett namn tillkommit: Joseph Punderson (70), ledande medarbetare i den högsta domstolen i Vatikanen, står på listan över 200 ”trovärdigt anklagade” i hans förra stift, Trenton, i delstaten New Jersey. Uppgiften kommer från Romkorrespondenten för den franska onelineversionen av LaCroix på fredagen. Man utgår från att Pundersons 25-åriga karriär i Vatikanen snart går mot sitt slut.

På listan, som på onsdagen offentliggjordes av stiftet Trenton, står Punderson nämnd som ”tagen ur tjänst”. Eventuella sanktioner eller vidare befattning omnämns inte. De gärningar som ligger honom till last har begåtts för flera decennier sedan, hette det i offentliggörandet och de flesta prästerna på listan är sedan länge avlidna.

I slutat av januari lämnade en österrikisk ordensman, Herman Geißler (53), sin tjänst vid den romerska troskongregationen. Hans avgång hör samman med anklagelser för sexuella trakasserier, vilka Geißler dock förnekar.

Den Vatikanska Signaturen är officiellt den högsta instansen i domstolen och den romerska kurians förvaltningsenhet. Prefekten för denna domstol är för närvarande kardinal Dominique Mamberti (66).

På torsdag den 21 februari inleds ett toppmöte över temat övergrepp. Till det fyra dagar långa mötet har påven Franciskus inbjudit överhuvudena för alla biskopskonferenser, ledare för de unierade östkyrkorna, samt talrika ordensledare för manliga och kvinnliga ordnar. Utöver dessa kommer såväl cheferna för alla myndigheter i Vatikanen som offer för övergrepp från alla världsdelar att närvara.

Kathpress 2019-02-16