Holländska läkare gav dödshjälp åt offer för sexövergrepp

Holländska läkare har nyligen gett dödshjälp åt en kvinna som var offer för sexuella övergrepp, eftersom hon inte ansåg sig kunna leva med minnena av vad hon utsattes för som flicka. Kvinnan, som var i 20-årsåldern, gavs en dödlig injektion efter att i 15 år ha kämpat med psykiska problem. Efter att ha beslutat att ingenting kunde göras för att förbättra kvinnans situation konstaterade läkarna att hennes lidande var ”outhärdligt” och ”hopplöst”. Kvinnan hade sagt att hon ville dö varvid läkarna ansåg att hon levde upp till kriterierna för dödshjälp i lagen.

Fallet sägs vara det första där ett offer för sexuella övergrepp har dödats av läkare med hänvisning till det lidande som övergreppen har orsakat i efterhand. Beskedet har mötts med bestörtning av dödshjälpsmotståndare runt om i Europa, däribland Storbritannien, vilka säger sig se en snabb spridning av det medicinska dödandet i Nederländerna efter att dödshjälp legaliserades 2002. Lord Carlisle of Berriew, känd brittisk anti-dödshjälpsaktivist, beskrev beslutet som ”absolut upprörande” och som ett exempel på ”en kränkning som kan äga rum när lagen inte erbjuder tillräckligt skydd för utsatta personer”.

Robert Flello, parlamentsledamot för Labour och som röstade nej när frågan behandlades i det brittiska parlamentet härom året, sade att den holländska kvinnans ”skrämmande” öde sänder budskapet att ”om du är offer för övergrepp och har psykiska problem så straffas du med döden” och att det påminner om ”varför varje steg mot fullständigt legaliserad dödshjälp, som att först legalisera assisterade självmord, är så farligt”. Han menade också att hans nederländska lagstiftarkollegor som ”godkände denna lag absolut borde skämmas”. Fiona Bruce, konservativ parlamentsledamot, påpekade att den sorgliga händelsen med den holländska kvinnan visar varför dödshjälp ”aldrig får legaliseras i det här landet”. Hon framhöll att det som kvinnan hade behövt ”i en desperat situation i hennes unga liv, var hjälp och stöd att övervinna sina problem, inte möjligheten till dödshjälp”.

Nederländska myndigheter har redan dragit slutsatsen att fallet inte innebar överträdelse mot några av de regler som landets dödshjälpslag anvisar. Av mer än 5 500 dödsfall efter dödshjälp bara under 2015 säger sig myndigheterna ha funnit ”oegentligheter” i ”bara” fyra fall, men konstaterar att läkarna har följt alla regler när de gett dödshjälp åt kvinnan som var offer för sexuella övergrepp, bland annat därför att hon skulle vara ”totalt beroende av andra för sin vård”.

Den senaste dödshjälpsstatistiken från Nederländerna visar att antalet patienter med psykiska diagnoser vilka har dödats i vården har fyrdubblats på bara fyra år. Kritikerna av lagen menar att den trots reglering av kriterier och procedurer i praktiken möjliggör dödshjälp on demand. Nyligen meddelades också att den nederländska regeringen har tillsatt en utredning för att se hur den legaliserade dödshjälpen kan utvidgas från idag ”mentalt kapabla vuxna” till att också omfatta barn.

Catholic Herald, 2016-05-11